Xov Xwm Koom Txoos

 • Xov Xwm Koom Txoos. Tim 15 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  Jun 15, 2024
  Xov Xwm Koom Txoos. Tim 15 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)
  Dhaka : 11 xyoos ntawm Rana Plaza piam sij, tseem tsis tau muaj kev txiav txim hais txog ris lub txim txhaum.
  Tus niam dej quaj rau kuv.
  Tus thawj coj ntawm tib neeg kev ncaj ncees hauv lub Leej Haum Kuj, tsis txaus siab rau kev tua neeg tuag nyob hauv lub nroog Rafah.
  Vas Tis Kas sib cav txog kev tiv Nuclear ntawm lub Leej Haum Kuj.