About Us

Hnub tim 1 lub 12 hlis ntuj xyoo 1994, txiv plig Nyiaj Pov (Fr. Yves Bertrais OMI) tau pib tshaj Hmoob thawj lub xov tooj cua nyob rau Nkws Yas teb. Nws siv lub npe Tus Zoo Tswv Zov Yaj, muaj Chiv Yaj yog tus zom cov zaj xa mus rau Radio Veritas Asia tshaj tawm rau cov kwv tij Hmoob sawv daws tau mloog. Txog xyoo 1997, txiv plig Nyiaj Pov thiaj mus nyob rau lub tsev Radio Veritas Asia hauv Fis Lis Pees teb tau ob xyoos, mam los tsa lub Koom Haum Hmoob nyob rau nroog Lomsak, xeev Phetchabun, Thaib teb. Muaj 4 tus neeg Hmoob nrog txiv plig Nyiaj Pov npaj cov zaj xa rov mus tshaj tawm hauv Radio Veritas Asia.

Ntau xyoo dhau los no, ntawv Hmoob raug qhia tawm nyob hauv xov tooj cua. Muaj ntau txhiab tus neeg Hmoob tau mloog nyob hauv lawv cov teb chaws, lawv sau tau lawv cov lus. Txog xyoo 2007, thiaj muaj cov zaj tshaj xo hais txog Hmoob lub neej thiab teeb meem lawv ntsib rau cov kwv tij Hmoob nyob tsawv teb chaws tau mloog thiab paub txog. Cov zaj no hais txog kev kawm, teeb meem quav yeeb quav tshuaj, kev lag luam tshuaj muaj yees thiab kev zam txim. Thiab tshaj txog Tswv Ntuj li lus niaj hnub.

Tsis tas li xwb, tseem luam tawm 2 tsab ntawv, yog Tseb Nplej thiab Liaj Luv Xa Moo rau cov kwv tij Hmoob sawv daws tau nyeem thiab sib fi xov ua ke, thiab ua chaw qhia ntawv Hmoob rau sawv daws.

Txog xyoo 2017, Radio Veritas Asia tau pauv kev tshaj xo hauv xov tooj cua los tshaj xo tawm rau hauv Internet, thiab hloov cov zaj kom muaj 8 zaj tshaj tawm rau cov kwv tij Hmoob tau paub ua ke.