Zaj Nyeem Niaj Hnub

 • Zaj nyeem hnub tim 18 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 18, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA ZAM TIM IB
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 21: 20-25)
  Kwv tij Hmoob, peb cov neeg ntseeg mas peb ntseeg tias tus sau phau ntawv Moo Zoo uas peb tau niaj hnub nyeem nyob hauv lub caij Hla no yog tus thwj tim hu ua ‘Zam’, nws yog tus Huab Tais Yes Xus hais rau Xis
 • Zaj nyeem hnub tim 14 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 14, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 14 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB UA HMOOV LEEJ NTSHIAB MAS THIAS
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 15: 9-17)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, Tswv Ntuj hlub peb neeg ntiaj teb, mas Huab Tais Leej Txiv thiaj xa Huab Tais Leej Tub los xeeb ua neeg kom tau nyob nruab nrab hauv ntiaj teb neeg, cia Huab Tais Leej Tub raug txom nyem
 • Zaj nyeem hnub tim 13 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 13, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB NIAM MAB LIAB YEES TAWM NYOB FAS TIS MAS
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 29-33)
  Kwv tij Hmoob, nyob hauv hmo kawg, Huab Tais Yes Xus tau hais ntau yam txog nws thiab txog Leej Txiv Tswv Ntuj rau cov thwj tim paub. Huab Tais Yes Xus hais rau lawv tias txij hnub lawv txiav siab los nyiam Huab
 • Hnub Chiv Tim 12 Lub 5 Hlis 2024 (Sunday Homily)

  May 12, 2024
  Hnub Chiv Tim 12 Lub 5 Hlis 2024
  Lub Caij Hla 7 Hnub nyoog Huab Tais Yes Xus Rov Mus Lawm Saum Ntuj
  Hnub chiv no yog hnub nyoog Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj. Caij hla yuav xaus lub lis piam no. peb tau ntsib tau pom Huab Tais Yes Xus tus Sawv Rov Los lawm, Huab Tais Yes Xus zog peb lub siab thiab nplij pe blub tswv yim kom muaj kev vam kev cia siab rau Yes Xus lawm, ntxiv mus mas nws yuav xa nws cov thwj tim, xa peb sawv daws kom mus ua txoj hauj lwm tseem ceeb yog hais tias “txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo” rau luag tej paub.
 • Zaj nyeem hnub tim 11 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 11, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 11 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB XYA LUB LIS PIAM 6 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 23-28)
  Kwv tij Hmoob, peb hnov Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Los txog tav no, nej tsis tau tuav txog kuv lub npe thov ib yam dab tsi li. nyem no mus, nej yuav tuav txog kuv lub npe thov, ces Leej Txiv yuav pub rau nej, vim Leej Txiv nyiam nej.”
 • Zaj nyeem hnub tim 9 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 09, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 9 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB TSIB LUB LIS PIAM 6 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 16-20)
  Kwv tij Hmoob, hnub no lub Moo Zoo peb tau hnov yog Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias tshuav me ntsis ntxiv ces lawv yuav tsis pom nws, thiab ib me ntsis ces lawv kuj yuav rov pom nws.
 • Zaj nyeem hnub tim 8 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 08, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 8 LUB 5 HLIS 2024
  HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 6 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 12-15)
  Kwv tij Hmoob, hnub no Huab Tais Yes Xus hais tias Leej Ntuj Plig yuav yog tus tuaj qhia qhov tseeb rau cov neeg ntseeg sawv daws. Niaj hnub no peb cov neeg ntseeg txog Yes Xus hauv lub Koom Txoos ntseeg tias
 • Hnub Chiv Tim 5 Lub 5 Hlis 2024 (Sunday Homily)

  May 05, 2024
  Hnub Chiv Tim 5 Lub 5 Hlis 2024
  Lub Caij Hla Lub Lis Piam 6
  Zam Ntawv Moo Zoo 15:9-17
  “kuv lo lus qhia yog lo lus no: nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.”
  Kwv tij hmoob sawv daws, Ntawv Moo Zoo hauv hnub no, caw peb kom xav tswv yim txog Huab Tais Yes Xus lo lus qhia tseem ceeb tshaj plaws yog lo lus qhia hais tias “nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.”
 • Zaj nyeem hnub tim 4 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 04, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 4 LUB 5 HLIS, HNUB XYA LUB LIS PIAM 5 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 15: 18-21)
  Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus tau ntuas peb tias nws yog tus thau peb tawm hauv lub qab ntuj neeg los ua nws thwj tim, los ua ib tug neeg ntseeg. Cov neeg ntseeg txog Huab Tais Yes
 • Zaj nyeem hnub tim 3 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 03, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 3 LUB 5 HLIS, HNUB UA HMOOV LEEJ NTSHIAB FIS LIS POS THIAB YAS KOS
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 14: 6-14)
  Kwv tij Hmoob, hnub no peb cov neeg ntseeg yuav ua hmoov hwm Leej Ntshiab Fis Lis Pos thiab Leej Ntshiab Yas Kos. Nkawd yog pab 12 hauv Huab Tais Yes Xus cov thwj tim. Leej Ntshiab Fis Lis Pos yog cov neeg hauv lub zos Npes Xais Das xws li Pob Zeb, As Nres, Yas Kos thiab Zam. Hais
 • Zaj nyeem hnub tim 2 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

  May 02, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 2 LUB 5 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAS AS THAS NAS
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 15: 9-11)
  Kwv tij, Ntawv Moo Zoo hnub no yog ib zaj luv luv tab sis muaj lub ntsiab zoo rau peb cim tseg cia. Lo lus ntawd yog lo lus tias “yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam.”
 • Zaj nyeem hnub tim 30 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 30, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 30 LUB 4 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA PIS YUS TSIB
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 14: 27-31)
  Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no yog cov lus Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim nyob hauv Hnub Tsib Ntshiab. Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv tso kuv txoj kev thaj yeeb rau nej, nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai”, vim cov thwj tim ntxhov siab thaum lawv hnov Huab Tais
 • Kev cog lus (The promise)

  Apr 30, 2024
  Kev cog lus
  Muaj ntau yam keeb kwm thiab kev txawj ntse txheej thaud uas xav tias caij nyoog yog qhov tshwm sim. Yam uas kuv hais txog yog qhov txawj tig nyob ib ncig thiab tsis txav mus qhov twg li. Nws yog yam uas rov ua thiab sib txuas ua ntu zus, ib yam li kev pauv ntxeev ntawm lub caij nyoog los yog cov hnub qub.