Zaj Nyeem Niaj Hnub

 • Zaj nyeem hnub tim 27 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 27, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 27 LUB 4 HLIS, HNUB XYA LUB LIS PIAM 4 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 14: 7-14)
  Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais tias ‘yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab. Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv.’
  Kwv tij, peb puas ntseeg li Huab Tais Yes Xus hais ntawd?
 • Zaj nyeem hnub tim 24 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 24, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 24 LUB 4 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB FIS DES LIS
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 12: 44-50)
  Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus hais tias “Leej twg ntseeg txog kuv, mas nws kuj ntseeg txog tus xa kuv tuaj thiab. Leej twg pom kuv, mas nws kuj pom tus xa kuv tuaj thiab.”
 • Zaj nyeem hnub tim 23 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 23, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 23 LUB 4 HLIS, HNUB PEB LUB LIS PIAM 4 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 10: 22-30)
  Kwv tij Hmoob, cov Yus Das ua xyem xyav tsis xav ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev tiag, lawv thiaj taij tas zog kom Huab Tais Yes Xus ua tej yam rau lawv pom. Qhov tseeb mas Huab Tais Yes Xus twb ua rau
 • Fim koj txoj kev ntshai (We have to face our fear)

  Apr 23, 2024
  Fim koj txoj kev ntshai.
  Ntawv Moo Zoo tam sim no, yog hais txog kev sib ntsib ntawm Yes Xus thiab Nis Kos Des Mos. Yog ib lo lus loj kawg nyob hauv Ntawv Ntshiab. Nws yog lo lus no :
  “Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no, nws thiaj muab nws Leej Tub Twm Zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li.”
 • Zaj nyeem hnub tim 22 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 22, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 22 LUB 4 HLIS, HNUB OB LUB LIS PIAM 4 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 10: 1-10)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no mas Huab Tais Yes Xus hais tseeb kawg tias tsuas muaj tib lub qhov rooj nkag tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej xwb, zoo li lub qhov rooj chaws mus hauv lub tshav
 • Hnub Chiv Tim 21 Lub 4 Hlis 2024 (Sunday Homily)

  Apr 21, 2024
  Hnub Chiv Tim 21 Lub 4 Hlis 2024
  Cov kwv tij zoo nyiam sawv daws, hnub no yog hnub chiv lub lis piam 4 hauv lub caij Hla. Tswv Ntuj Lo Lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo hauv hnub no caw peb kom saib Huab Tais ib yam li tus zoo tswv zov yaj. Yes Xus yog tus zoo tswv, cov ntseeg sawv daws yog tus yaj.
 • Zaj nyeem hnub tim 20 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 20, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 20 LUB 4 HLIS, HNUB XYA LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 6: 60-69)
  Kwv tij, thaum peb cov kwv tij Hmoob ua neeg thoj nam nyob hauv cov yeej tawg rog, cov nom tswv txawv teb chaws yuav tos txais peb Hmoob mus nyob rau lawv teb chaws, mas peb Hmoob rov sib hem tias ‘cov neeg tawv dawb yog cov neeg noj neeg, lawv yuav coj peb Hmoob mus tua ua nqaij
 • Zaj nyeem hnub tim 19 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 19, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 4 HLIS, HNUB RAU LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 6: 52-59)
  Kwv tij Hmoob, peb hu lub mov mog txia ua Huab Tais Yes Xus lub cev ua ‘Cim Yug’ yog vim peb txais los yug peb txoj sia. Dua ntawd, peb tseem hu lub mov mog txias ua Huab Tais Yes Xus lub cev no tias ‘Cim Ntshiab’ thiab ‘Cim Koom Siab’.
 • Zaj nyeem hnub tim 18 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 18, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 4 HLIS, HNUB TSIB LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 6: 44-51)
  Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais tias “Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij.”
  Thaum Huab Tais Yes Xus hais li no mas nws cov thwj tim tsis to taub, tab sis nyob hauv hmo lawv yuav tuaj ntes Huab Tais Yes Xus, mas Huab Tais
 • Lo lus ntawm lub neej hauv lub 4 hlis

  Apr 18, 2024
  Lo lus hauv lub neej lub 4 hlis.
  Lo lus hnub no yog nyob hauv lub Caij Hla. Kev thaj yeeb caw tas peb cov uas tau txais lub Moo Zoo, kom ua tim khawv txog cov xwm tshwm sim uas yog zaj liv xwm hais txog Yes Xus sawv rov los. Kom nkag siab txog lub ntsiab lus hauv ntawv Moo
 • Zaj nyeem hnub tim 17 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 17, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 4 HLIS, HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 6: 35-40)
  Kwv tij Hmoob, niaj hnub peb yuav tsum noj mov, peb lub cev thiaj tsis qaug zog, peb yuav tawm mus dhia los yog qoj cev, peb lub zog thiaj tsis ntaug. Peb nrhiav ntau yam los tu lub cev kom txhob txoom, kom zoo nkauj ntxim saib mus li. Tab sis peb puas nco qab tu peb tus plig thiab peb txoj sia?
 • Zaj nyeem hnub tim 16 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 16, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 4 HLIS, HNUB PEB LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 6: 30-35)
  Kwv tij Hmoob, hnub no peb hnov Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv yog cov mov muaj txoj sia. Tus tuaj cuag kuv, nws yuav tsis tshaib; tus ntseeg txog kuv, nws yuav tsis nqhis.”
 • Zaj nyeem hnub tim 15 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 15, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 4 HLIS, HNUB OB LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 6: 22-29)
  Cov kwv tij, nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub neej mas nws tau ua ntau yam hwj huam rau tsoom sid pom, tab sis lawv tsis to taub tias nws yog tus cawm lawv hauv txoj kev txhaum. Lawv tsuas xav tias thaum lawv raws Huab Tais Yes Xus mus mas lawv yuav tau noj tsau plab, lawv yuav tau raws li lawv lub siab ntshaw.
 • Hnub Chiv Tim 14 Lub 4 Hlis 2024 (Sunday Homily)

  Apr 14, 2024
  Hnub Chiv Tim 14 Lub 4 Hlis 2024
  Lub Caij Hla
  Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24:35-48
  “Vim li cas nej poob siab? Nej xuas kuv saib!”
  Cov kwv tij hmoob sawv daws, Ntawv Moo Zoo hauv hnub no caw peb sawv daws ras txog Huab Tais Yes Xus tus Sawv Rov Los ib zaug dua. Hnub no, Huab Tais Yes Xus tawm tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab cov thwj tim. Cov thwj tim tseem tab tom txhawj siab, poob siab kawg vim lawv ceeb nkaus thiab ntshai kawg.
 • Zaj nyeem hnub tim 13 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 13, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 4 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA MAS TIS NUS IB
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 6: 16-21)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hais txog thaum cov thwj tim raug xwv txheej thaum lawv tab tom caij nkoj nyob hauv dej ntuj mas muaj 2 zaj. Zaj 1 mas muaj
 • Zaj nyeem hnub tim 12 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 12, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 4 HLIS, HNUB RAU LUB LIS PIAM 2 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 6: 1-15)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub hais txog thaum Huab Tais Yes Xus ua kom cov mov ntsu tuaj txaus yug tsib txhiab leej neeg noj. Nyob hauv zaj no mas muaj ntau tus kws nthuav Ntawv Ntshiab hais tias Huab Tais Yes Xus ua hwj huam
 • Zaj nyeem hnub tim 11 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

  Apr 11, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 11 LUB 4 HLIS, HNUB TSIB LUB LIS PIAM 2 CAIJ HLA
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 3: 31-36)
  Cov kwv tij Hmoob, niaj hnub no yog peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, nws kuj yog Tswv Ntuj thiab, mas peb kuj yuav ntseeg tias Huab Tais Yes Xus cov lus yog Tswv Ntuj Lo Lus. Peb ntseeg li ntawd, mas peb yuav tau ua