Zaj Nyeem Niaj Hnub

 • Zaj nyeem hnub tim 22 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 22, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 22 LUB 2 HLIS 2024
  HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POV LIS
  COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 5: 20-26)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus ntuas peb kom ua siab ncaj dua cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais mas pej thiaj yuav mus tau hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
 • Zaj nyeem hnub tim 21 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 21, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 21 LUB 2 HLIS 2024
  HNUB UA HMOOV LEEJ NTSHIAB POB ZEB LUB ROOJ
  COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS MOO ZOO (MT 16: 13-19)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no lub Koom Txoos ua hmoov cav txog Leej Ntshiab Pob Zeb lub rooj los yog lub tog zau ua Vaj Qhia. Lub ntsiab mas yog lub Koom Txoos xav ua kab ken co txog tias thaud Huab Tais Yes Xus tau tsa Pob Zeb ua tus saib Huab Tais Yes Xus lub Koom Txoos
 • Zaj nyeem hnub tim 20 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 20, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 20 LUB 2 HLIS 2024
  HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB DAS MIS AS NOS
  COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 11: 29-32)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no Huab Tais Yes Xus hais txog thaum Tswv Ntuj xa Yos Nas mus ntuas cov neeg hauv lub tsheej Nis Nis Vas tias lawv yuav raug txim vim lawv tau ua txhaum loj.
 • Zaj nyeem hnub tim 19 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 19, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 2 HLIS 2024
  HNUB PEB THAWJ LUB LIS PIAM CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 6: 7-15)
  Cov Hmoob sawv daws, ib yam hauj lwm them txim txhaum hauv lub caij Plaub Caug, yog teev Ntuj tsis tseg. Hnub no Huab Tais Yes Xus ntuas peb tias thaum peb teev Ntuj, peb txhob ua xws li cov neeg tsis tau ntseeg, txhob hais lus ntau ntau los yuam Huab Tais Tswv Ntuj kom ua kiag raws li peb lub siab ntshaw
 • Ntsib tus neeg mob ruas (Meet the leper)

  Mar 19, 2024
  Ntsib tus neeg mob ruas.
  Cov phooj ywg sawv daws ! Peb tab tom nyeem Mas Kos ntawv Moo Zoo zaj ib. Thaum peb tab tom nyeem nws yog ib co lus hais txog Yes Xus kho ib tug neeg mob ruas. “Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias : ‘Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv’. Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias : “Kuv xav, koj rov huv mas.”
 • Zaj nyeem hnub tim 16 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 16, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB XYA LUB LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 7: 40-53)
  Cov kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hais tias thaum tsoom sid hnov Huab Tais Yes Xus cov lus mas muaj ib pab ntseeg thiab muaj ib co tsis kam ntseeg. Lawv tawg ua ob pab li ntawd, mas sawv daws thiaj pib muaj lus.
 • Zaj nyeem hnub tim 15 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 16, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB RAU LUB LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 7: 1-2, 10, 25-30)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, muaj coob leej nrhiav kev ntes Huab Tais Yes Xus, tab sis Huab Tais Yes Xus tsis ntshai, yam Huab Tais Yes Xus ntshai mas yog tsam nws tsis tau ua txoj hauj lwm Tswv Ntuj pub kom nws ua, yog tshaj lub Moo Zoo rau zeej tsoom
 • Zaj nyeem hnub tim 18 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 15, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 2 HLIS 2024
  HNUB OB THAWJ LUB LIS PIAM CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 25: 31-46)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, lub lis piam no yog thawj lis piam hauv lub caij Plaub Caug. Lub caij Plaub Caug yog lub caij cia rau peb sawv daws tau tsim koob hmoov cia nyob hauv lub ntiaj teb no, mas txog hnub ntiaj teb kawg ntawm peb, peb thiaj yuav tau mus nyob pem Ntuj Ceeb Tsheej
 • Zaj nyeem hnub tim 13 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 13, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 3 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 5: 17-30)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus twg mloog kuv lo lus thiab ntseeg txog tus xa kuv tuaj, nws tau txoj sia nyob mus li, nws tsis raug txiav txim, nws hla txoj kev tuag mus rau hauv txoj siab… kuv tsis nrhiav kom tau ua raws li kuv lub siab xav, kuv tsuas nrhiav kom tau ua raws li tus xa kuv tuaj lub siab xav.”
 • 3 yam uas tau txiaj ntsim hauv lub Caij Plaub Caug

  Mar 12, 2024
  3 yam uas tau txiaj ntsim hauv lub Caij Plaub Caug.
  Tam sim no peb los txog lub Caij Plaub Caug, uas yog ib ntu sij hawm tseem ceeb hauv lub xyoo teev Ntuj. Lub Caij Plaub Caug, lub Koom Txoos thov kom peb ua 3 yam xws li ; teev Ntuj, yoo mov thiab sib faib. Yam uas kuv xav ua hnub no, yog piav qee yam yooj yim txog 3 hom neeg ntawd.
 • Zaj nyeem hnub tim 12 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 12, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB PEB LUB LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 5: 1-3, 5-16)
  Cov Hmoob sawv daws, Ntawv Moo Zoo hnub no hais tias Huab Tais Yes Xus pom tus tuag ceg los tau 38 xyoo lawm, nws pw nyob ze lub pas dej Npes Xas Thas kom tau ntxuav nws tus mob, tab sis tsis muaj neeg pab coj nws nqes mus hauv lub pas dej ces nws thiaj tsis txawj zoo
 • Zaj nyeem hnub tim 15 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 11, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB RAU LUB LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 7: 1-2, 10, 25-30)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, muaj coob leej nrhiav kev ntes Huab Tais Yes Xus, tab sis Huab Tais Yes Xus tsis ntshai, yam Huab Tais Yes Xus ntshai mas yog tsam nws tsis tau ua txoj hauj lwm Tswv Ntuj pub kom nws ua, yog tshaj lub Moo Zoo rau zeej tsoom
 • Zaj nyeem hnub tim 11 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 11, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 11 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB OB LUB LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 4: 43-54)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, zaj tus Hauv Paus Zam sau txog Huab Tais Yes Xus lo lus ua tau kom tus neeg mob yuav tuag zoo rov los no mas muaj ntsis yuav zoo li zaj tus xab txheej tuaj hais kom Huab Tais Yes Xus
 • Hnub Chiv Tim 10 Lub 3 Hlis 2024 (Sunday Homily)

  Mar 10, 2024
  Hnub chiv tim 10 lub 3 hli ntuj 2024
  Zam 3: 14-21
  “vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no: nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag!”
  Hnub no yog hnub chiv lub lis piam 4 hauv lub caij Plaub Caug. Ntawv Moo Zoo hauv hnub no hais txog qhov pom kev thiab qhov tsaus ntuj.
 • Zaj nyeem hnub tim 5 lub 3 hlis 2024 (Daily reflection)

  Mar 05, 2024
  ZAJ NYEEM HNUB TIM 6 LUB 3 HLIS 2024
  HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 3 CAIJ PLAUB CAUG
  COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 5: 17-19)
  Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no nej hnov Huab Tais Yes Xus hais tias “Nej txhob xav tias kuv tuaj rhuav Txoj Cai thiab cov Yaj Saub. Kuv tsis tuaj rhuav tab sis kuv tuaj qhia ntxiv kom thoob.”