Kev Ntseeg

 • Mab Liab lub siab huv

  May 31, 2024
  Kev nco txog niam Mab Liab lub siab huv mas ib txwm muaj puag thaud los lawm, tab sis Leej Ntshiab Zam Aws Des (St. John Eudes) yog tus pib kom tas tsoom neeg ua Ntuj kev cai nco txog niam Mab Liab lub siab huv; yog nyob hauv xyoo 1643, hnub tim 8 lub 2 hli.
 • Hwm Yes Xus lub siab ntshiab

  May 30, 2024
  Leej Ntshiab Yus Tis Nus tau hais tias “Cov neeg ntseeg txog Yes Xus yog tseem haiv His Xas Lais yug hauv Leej Pleev los, vim peb txaug Leej Pleev lub siab tawm los xws li yog lub pob zeb.”
 • Hnub Chiv Hla peb nco txog dab tsi ?

  Mar 31, 2024
  Hnub Chiv Hla peb nco txog dab tsi ?
  Hnub Chiv Hla yog hnub so ntawm cov neeg ntseeg, thiab yog kev tsuj xeeb Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los, raws li cov lus cog nyob hauv Ntawv Cog Lus Tshiab hauv Ntawv Ntshiab. Yog kev ua hmoov tseem ceeb thiab yog cov kab ke qub qub nyob hauv lub Koom Txoos. Ua ntej lub Caij Hla, mas yog lub Caij Plaub Caug. Yog
 • Hnub Xya Ntshiab peb nco txog dab tsi ?

  Mar 30, 2024
  Hnub Xya Ntshiab peb nco txog dab tsi ?
  Hnub Xya Ntshiab yog lub npe teeb tseg ntawm Hnub Rau Ntshiab thiab Hnub Chiv Hla. Cov neeg ntseeg lees txais hnub ntawd ua Hnub Xya Ntshiab. Yog hnub tim 7 thiab yog hnub kawg hauv lub Lis Piam Ntshiab. Yog hnub Yes Xus so, vim nws
 • Hnub Rau Ntshiab nco txog dab tsi ?

  Mar 29, 2024
  Hnub Rau Ntshiab nco txog dab tsi ?
  Hnub Rau ua ntej ntawm lub Caij Hla, yog hnub cov neeg ntseeg nco txog Yes Xus raug ntsia saum ntoo cuam thiab Yes Xus tuag. Hnub so ntawm cov neeg ntseeg no hu tias : Hnub Rau Ntshiab. Hnub Rau uas loj tshaj thiab yog Hnub Rau dub nciab.
 • Hnub Tsib Ntshiab nco txog dab tsi ?

  Mar 28, 2024
  Hnub Tsib Ntshiab nco txog dab tsi ?
  Hnub Tsib Ntshiab yog nco txog Yes Xus noj Pluas Hla zaum kawg. Nco txog Yes Xus tsim lub Cim Yug, ua ntej nws yuav raug ntes thiab raug luag ntsia saum ntoo cuam. Hnub Tsib Ntshiab kuj ncaj rau Hnub Tsib ua ntej lub Caij Hla thiab yog ib feem hauv lub Lis Piam Ntshiab. Yes Xus noj pluas hmo kawg ua kev tsuj xeeb lub Caij Hla. Nws ua kom nws txoj hauj lwm tiav xws li cov neeg ntseeg raug tsim txom hauv lub Caij Hla.
 • MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 3: 1-17)

  Feb 18, 2024
  Cov lus hauv no yog TP. Nyiaj Pov sau ntawv Mas Tais Ntawv Moo Zoo raws li phau ntawv 1) Evangile selton St. Matthieu (Denis Buzy), 2) L'evangile selton St. Matthieu (Pierre Bonnard). Txiv Plig Nyiaj Pov ua txij xyoo 1966-1968.
 • Hnub Plaub Txais Tshauv (Ash Wednesday)

  Feb 14, 2024
  Hnub Plaub Txais Tshauv yog zoo li lub qhov rooj chaws mus hauv caij Plaub Caug vim tias yog thawj hnub hauv lub caij, yog hnub tas tsoom neeg hauv lub Koom Txoos yuav ua neeg me tsis muab hlob, sawv daws yuav nyo hau cia Leej Choj muab cov hmoov tshauv nphoo saum taub hau los yog muab tus ntiv tes xoo ntsw cov hmoov tshauv los pleev ua Ntoo Cuam lub Cim saum hauv pliaj, thiab mloog Leej Choj ntuas.
 • Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 2: 1-23)

  Feb 11, 2024
  Cov lus hauv no yog TP. Nyiaj Pov sau ntawv Mas Tais Ntawv Moo Zoo raws li phau ntawv 1) Evangile selton St. Matthieu (Denis Buzy), 2) L'evangile selton St. Matthieu (Pierre Bonnard). Txiv Plig Nyiaj Pov ua txij xyoo 1966-1968.
 • Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 1: 1-25)

  Feb 04, 2024
  Cov lus hauv no yog TP. Nyiaj Pov sau ntawv Mas Tais Ntawv Moo Zoo raws li phau ntawv 1) Evangile selton St. Matthieu (Denis Buzy), 2) L'evangile selton St. Matthieu (Pierre Bonnard). Txiv Plig Nyiaj Pov ua txij xyoo 1966-1968.
 • Ntoo Cuam lub Cim (Sign of the Cross)

  Feb 04, 2024
  Ntoo Cuam lub Cim yog peb hu txog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig. Yog ib lub cim qhia tias tus neeg ntawd yog Huab Tais Yes Xus cov thwj tim (ntseeg txog Yes Xus) nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv los yog nyob hauv lub Koom Txoos Os Thos Dos.
 • Caij Tos Huab Tais

  Dec 03, 2023
  Lub Caij Tos Huab Tais, lub Koom Txoos muab 3 leej neeg los coj peb mus ntsib Leej Pleev; yog Yaj Saub His Xais tus tshaj txoj kev vam khom rau sawv daws. Zam Ntxuav Plig tus qhia sawv daws tig los yuav lub siab tshiab. Niam Mab Liab tus zoo siab tos Huab Tais nqes los.
 • Hnub nco txog cov tuag

  Nov 02, 2023
  Txhua xyoo thaum txog tim 2 lub 11 hlis mas Koom Txoos Kav Tos Liv kom cov neeg ntseeg sawv daws nco txog lawv cov neeg tau tso ntiaj teb no tseg thiab kom sib pab thov Ntuj rau cov dua nra ntawd, vim lawv ib txhia lo txhaum ces txawm nyob hauv teb chaws them txim.
 • Hnub hwm tsoom Leej Ntshiab

  Nov 01, 2023
  Niaj xyoo mas lub Koom Txoos yeej tsa kom muaj hnub hwm cov Leej Ntshiab nto npe hauv lub Koom Txoos lawm, tiam sis nyob hauv ntiaj teb no muaj coob leej ntau tus lawv tau ua neej raws Tswv Ntuj siab nyiam, lawv tau tu siab rau lawv cov txhaum thiab tig los yuav siab tshiab ntseeg Huab Tais Yes Xus thiab ua raws li Huab Tais Yes Xus lo lus qhia.
 • Yes Xus lub hwj chim tawm tuaj

  Aug 06, 2023
  Niaj xyoo, hnub tim 6 lub 8 hli yog hnub lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua hmoov hwm Yes Xus lub hwj chim tawm los uas yog ib yam xwm tseem ceeb nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub neej.
 • Tus Tshiab xa lus rau Mab Liab

  Mar 25, 2023
  Lus Kas sau tseg nyob hauv nws phau ntawv Moo Zoo li no: Lub rau hli, tus Tshiab Nkas Nplias tuaj cuag ib tug ntxhais hauv lub zos Nas Xas Les, nyob Nkas Lis Lais.
 • Niam Mab Liab yees tawm nyob lub nrrog Luj

  Feb 11, 2023
  Nyob hauv xyoo 1858 niam Mab Liab tau yees tawm rau ib tug me nyuam ntxhais hu ua Npes Nas Des xeem Xus Npis Lus As (Bernadette Soubirous) pom txog 18 zaus, yog thaum tim 11 lub 2 hlis mus txog tim 16 lub 7 hli. Lub caij ntawd Npes Nas Des muaj 14 xyoos