YES XUS YUG LOS

Nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo (LK 2: 1-20) hais txog lub caij Huab Tais Yes Xus yug los 5 zaj li no: 1. Tswv Ntuj tus Tshiab xa lus tuaj rau Mab Liab, 2. Mab Liab mus xyuas Es Lis Xas Npes, 3. Yos Xes coj Mab Liab los nrog nws nyob, 4. Yes Xus yug nyob lub zos Npes Les Hes, 5. cov zaov yaj tuaj hawm Yes Xus.