Hnub cev Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj

Chiv thawj mas cov ntseeg hauv tiam 1 ua hmoov Yes Xus yug nyob hauv hnub tim 6 lub 1 hlis, ces Koom Txoos nyob Yes Lus Xas Les thiaj ua hmoov cev Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj nyob hauv hnub tim 15 lub 2 hlis, los yog 40 hnub tom qab Yes Xus yug.

Xyoo 528 tau muaj av qeeg ua rau neeg tuag coob nyob hauv As Thias Kias, thiab xyoo 541 muaj kab mob sib kis nyob hauv Koos Tas Tis Nos Pos Lis ua rau neeg tuag ntau txhiab leej, ces cov ntseeg thiaj sib txoos thov Ntuj kom tshem cov xwv txheej no mus. Hnub uas tej xwv txheej no dhau mas ncaj rau hnub ua hmoov cev tus me nyuam Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj ntag, ces txij ntawd los cov ntseeg thiaj niaj xyoo ua hmoov los txog niaj hnub no.

Txog tiam 6 thiab 7 kev ua hmoov cev Yes Xus hauv lub Tuam Tsev ri mus rau Koom Txoos sab hnub poob, ces lawv tau muab hloov los rau hnub tim 2 lub 2 hlis, vim Koom Txoos sab hnub poob ua hmoov Yes Xus yug yog hnub tim 25 lub 12 hlis.

Nyob hauv hnub no, yuav muaj kab ke tu siab rau txoj kev txhaum thiab taws tswm ciab. Yog li hnub no thiaj tsis yog hnub cov ntseeg yuav ua lom zem hom khaj, tiam sis yog hnub cov ntseeg lub siab yuav raug kev mob xws li niam Mab Liab tau hnov tus yawg laus Xis Mes Oos hais.

Raws Mais Xes txoj cai mas cov poj niam tau me nyuam tshiab lawv lub cev tsis huv, lawv yuav caiv 40 hnub tsis mus hauv lub tsev teev Ntuj. Dhau caij caiv lawm leej niam mam coj tus me nyuam nrog ib nkawg nquab lwb rwg los ob tug thav nquab dawb mus txi rau Ntuj ntxuav tus poj niam yug me nyuam tshiab ntawd kom ntshiab. Txoj cai hais ntxiv tias txhua tus me nyuam tub xub yug, yuav muab qee rau Tswv Ntuj.

Mab Liab thiab Yos Xes thiaj coj tus me nyuam Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les kom tau cev tus me nyuam rau Tswv Ntuj. Nyob hauv Yes Lus Xas Les, muaj ib tug txiv neej hu ua Xis Mes Oos, nws yog neeg ncaj thiab nyiam teev Ntuj, ces Leej Ntuj Plig tshoj nws kom paub tias nws tsis tau pom Huab Tais tus Pleev, mas nws yuav tsis tuag.

Hnub ntawd, Leej Ntuj Plig coj Xis Mes Oos tauj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, ces Xis Mes Oos thiaj txais tus me nyuam Yes Xus los rau hauv nws ob txhais npab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias “Huab Tais, nyem no koj tso koj tus tub txib mus kaj lug, raws li koj lo lus, vim kuv qhov muag tau pom koj txoj kev cawm neeg uas koj npaj nyob ntawm ib tsoom haiv neeg xub ntiag, yog qhov pom kev tawm tuaj kaj cov pej kum haiv neeg, yog koj tsoom pej xeem His Xas Lais lub koob meej.” (LK2: 29-32)

Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, txawm muaj ib tug pog laus hnub nyoog 84 xyoos hu ua As Nas, Fas Nus Es tus ntxhais. Nws yoo mov thiab teev Ntuj los hawm Tswv Ntuj thawm hnub thawm hmo, nws tsis nrug ntawm lub Tuam Tsev Teev Ntuj li. As Nas pom li ntawd, nws kuj cav lus zoo txog Tswv Ntuj, nws hais txog tus me nyuam rau txhia leej txhia tus nyob hauv Yes Lus Xas Les.

Txawm tias cov Yus Das txoj cai teev tseg tias tus poj niam yug me nyuam tshiab mas nws lub cev tsis huv, tab sis cov neeg ntseeg Ntuj tsis xav li. Cov ntseeg ua hmoov cev Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, mas yog kom lawv nco txog tej yam li no:

1. Nco txog Leej Ntshiab Yos Xes txoj kev hlub tus me nyuam Yes Xus nyob hauv kev ntsiag to.

2. Nco txog tus yawg laus Xis Mes Oos txoj kev ntseeg ruaj nreb.

3. Nco txog tus pog laus As Nas thov Ntuj tsis tu ncua.

4. Nco txog niam Mab Liab zoo siab txais cov xwv txheej yuav tuaj nphav nws lub siab.