Xov Xwm Koom Txoos. Tim 8 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 8 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Cov Tswv Qhia Is Ntias paub tias ; yog tsis nqis tes ua, mas kev thov Ntuj tsis muaj qab hau.
  • Mas Les Xias tig mus cuag Suav, kom tau kev lim cov ntxhia (Rare) uas muaj tsawg nyob hauv ntiaj teb no.
  • Qhia xyaum ua tus coj rau cov tub ntxhais hluas los ntawm cov thawj coj Kav Tos Liv nyob Npees Las Des.
  • Montessori vam meej nyob North Dakota, nws ua hauj lwm rau Yes Xus nyob hauv cov me nyuam.
  • Vaj Qhia tsab ntawv hauv hnub thov Ntuj rau ntiaj teb lub suab hu, yog hais txog kev ua kwv ua tij thiab kev cia siab.