Xov Xwm Koom Txoos. Tim 25 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 25 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Lo lus nug nyob Thaib teb hais txog IP tsim tawm.
  • Cov tub ntxhais hluas Myanmar pib tau txais kev sau tub rog.
  • Tsoom pej xeem Nyab Laj uas hno tshuaj tiv thaiv tus kab mob dev vwm muaj tsawg heev.
  • Amnesty thov kom daws teeb meem huab cua tsis zoo nyob As Xias Naj.