Mos Xaws Kos Vas thiab Tehran’s lub Drone tiv cov His Xais Lais

Tom qab sau txog keeb kwm kev phooj ywg ntawm Putin thiab Netanyahu, kev pauv ntxeev hauv kev sib raug zoo ntawm Lav Xias thiab His Xas Lais tsis yog pib txij hnub tim 7 lub 10 2023 no los xwb. Tab sis His Xas Lais yeej tab meeg pib txhawb nqa Us Khas Zis Nas teb los tau ib xyoos ntau no lawm. Nyob Mos Xaws Kos Vas, Tehran’s thiab Pej Ceeb, hais txog cov teeb meem nyob As Xias Nrab nws muaj qhov sau cim thiab muaj qhov nqis tes ua. 

Iran siv hoob pob hluav taws thiab Drones mus tua His Xas Lais, mas tus tiam lis Lav Xias nyob hauv lub Leej Haum Kuj nyob Vasilij Nebenzja thov kom tsoom pej xeem nyob hauv cov teb chaws sib pab tawm tsam txog cov tub rog His Xas Lais txoj kev ua phem tua neeg. Vim cov tub rog His Xas Lais tau tua tus tiam lis Iran lub tuam tsev nyob hauv tuam ceeb Damascus. Nov tsis yog thawj zaug uas Putin tuaj His Xas Lais cov yeeb ncuab tog nyob hauv 2-3 xyoo dhau los. Vim Xos Viaj thiab His Xas Lais ntsuj rog yav tag tseem nyob rau yav tag.