HMOOB NYOB AS MES LIS KAS

(Thau los ntawm https://www.hipcalifornia.com/census2020-facts)

Kev kub ntxhov ua rau Hmoob ntshai thiab pib khiav ua thoj nam txij xyoo 1960 los. Xyoo 1975 Hmoob thiaj khiav ua thoj nam coob coob mus rau sab Thaib teb. Xyoo 1976 thawj pab Hmoob thoj nam tau mus txog teb chaws As Mes Lis Kas. Hmoob yog ib haiv neeg nyiam nyob ua npoj koom zej koom zos xws li tej laus ib txwm coj los, tab sis yog vim tseem hwv As Mes Lis Kas tsis xav pub kom lub nra hnyav no poob nyob hauv ib lub xeev xwb, ces tseem hwv As Mes Lis Kas thiaj tau muab Hmoob faib mus nyob ntau lub xeev thoob As Mes Lis Kas teb.

Txij xyoo 1976 txog 1992, cov Hmoob ua thoj nam mus rau As Mes Lis Kas teb ntau caum txhiab leej, tab sis feem coob yog nyob hauv lub xeev California thiab Minnesota. Hauv lub nroog Saint Paul, ntau caum txhiab leej Hmoob tau ua lub neej zoo thiab muaj dej muaj num ua. Tam sim no 2 lub nroog ntxaib nyob Minnesota thiaj nto npe tias yog Hmoob lub tuam tsheej nyob teb chaws As Mes Lis Kas. 15,000 tus Hmoob nyob hauv lub xeev North Carolina feem coob yog ua hauj lwm nyob hauv tej tsev tsim toob xib thiab ib txhia yug qaib.

Xyoo 1980, Hmoob yog cov neeg tawg rog uas txom nyem tshaj thiab paub txuj tsawg heev. 60 feem pua ntawm cov txiv neej Hmoob yog cov tsis muaj hauj lwm ua thiab lawv tos tseem hwv cov nyiaj yug xwb. Ib txhia thov tsis tau ntaub ntawv ua neeg As Mes Lis Kas, vim tsis paub ntawv. Lub caij ntawd cov Hmoob nyob hauv lub nroog Saint Paul ua teb cog ntseev xeem. Tsis ntev tom qab, thawj tug Hmoob tau ua nom sawv pej xeem cev nyob hauv lub xeev Minnesota, yog Mim Muas. Ces Mim Muas thiaj yog thawj tus neeg As Xias toob fab naj tau ua nom sawv pej xeem cev nyob hauv cov nom tswv As Mes Lis Kas (Minneapolis Metrodome Mee Moua). Ua rau cov Hmoob zoo siab thiab muaj kev cia siab txog lawv lub neej tom ntej, vim ib txwm yav tag los Hmoob tsis muaj lub caij tau ua nom nyob As Mes Lis Kas teb. Hmoob siv sij hawm nyob As Mes Lis Kas teb 28 xyoo xwb, Hmoob vam meej mus deb kawg. Tsis zoo li yav thaud 200 tawm xyoo Hmoob ua lub neej nyob Suav teb thiab khiav ua neeg thoj nam nyob hauv cov teb chaws As Xias toob fab naj, Hmoob tsis muaj kev vam meej li.

 

Add new comment

3 + 0 =