Leej Ntshiab Vaj Qhia Pis Os Kaum

Leej Ntshiab Pis Os tim 10 yog tus Vaj Qhia tim 257 ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Pis Os tim 10 raug tsa ua Leej Ntshiab txuas los ntawm Vaj Qhia Pis Os tim 5. Nws lub qub npe hu ua Mes Khis Os Xas Tos. Xas Tos txiv yog ib tug neeg xa ntaub ntawv, hos nws niam yog neeg xaws khaub ncaws. 
Xas Tos yug los nyob hauv lub zos Lis Xes ze lub nroog Ves Nis, hnub tim 2 lub 6 hli xyoo 1835. Nws pib kawm ntawv nyob hauv nws lub zos thiab mus kawm ua Txiv Plig nyob Pas Duas. 
Xas Tos tau txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig xyoo 1858. Nws yog tus Txiv Plig coj cov neeg ntseeg teev Ntuj nyob hauv lub nroog Tos Npos Los thiab Xaas Xas Nos. Vim li ntawd, Xas Tos thiaj nto npe tias yog ib tug Vaj Qhia paub txog kev tshaj Ntuj Lus zoo heev. 
Nws tau txais lub Cim Tiag Tes ua Tswv Qhia nyob Mas Tos Vas xyoo 1884. Nws yog tus Tswv Qhia nto npe tshaj nyob hauv cov Tswv Qhia Is Tas Lias. 
Xyoo 1893 lub Koom Txoos thiaj tsa Xas Tos ua Tswv Qhia Liab los ntawm Vaj Qhia Les Os tim 13. Tom qab Vaj Qhia Les Os tim 13 tuag lawm, mas Xas Tos tsis yog ib tug Tswv Qhia nyob ntawm sawv daws lub zeem muag. Tab sis kev xaiv tsa tus Vaj Qhia tshiab kuj poob rau Tswv Qhia Liab Xas Tos. Chiv thawj Xas Tos tsis kam lees txais lub nra ntawd, tab sis nws uv tsis taus cov Tswv Qhia tej lus thov, ces nws thiaj txiav txim siab ua Vaj Qhia rau hnub tim 4 lub 8 hli xyoo 1903. 
Xas Tos thiaj hloov lub npe tshiab hu ua Vaj Qhia Pis Os tim 10. Nws lub hom phiaj yog rov txhim tsa txhua yam uas Huab Tais Yes Xus tau ua. Txij Xas Tos sawv los ua Vaj Qhia, mas nws txwv cov ntseeg tsis pub muaj feem cuam txog kev xaiv tsa Vaj Qhia tshiab ntxiv mus. 
Xyoo 1908, Vaj Qhia Pis Os tim 10 daws kho lub Koom Txoos txoj cai kom muaj txheej txheem, thiab muab luam tawm los siv rau xyoo 1918. Vaj Qhia Pis Os tim 10 tau txhim tsa kom muaj ntau lub Koom Haum Kav Tos Liv nyob qhov txhia chaw thiab txhawb nqa kom cov neeg ntseeg txais lub Cim Yug txhua txhua hnub. Vaj Qhia Pis Os tim 10 thiaj nto npe tias yog ib tug Vaj Qhia nquag txais lub Cim Yug. 
Lub caij Vaj Qhia Pis Os tim 10 kav lub Koom Txoos, mas tab tom yog nyob hauv ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 1 pib sawv. Vaj Qhia Pis Os tim 10 tuag hnub tim 20 lub 8 hli xyoo 1914. 
Vaj Qhia Pis Os tim 10 raug tsa ua Leej Ntshiab hnub tim 29 lub 5 hlis xyoo 1954, uas yog lub caij Vaj Qhia Pis Os tim 12 ua tus kav lub Koom Txoos. 

 

Add new comment

1 + 0 =