LEEJ NTSHIAB TIS MOS TES THIAB TIS TOS

Hnub tim 26 lub 1 hlis hwm Leej Ntshiab Tis Mos Tes thiab Tis Tos.

Tis Mos Tes thiab Tis Tos yog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug ob tug thwj tim nrog Paj Lug tshaj Ntuj Lus rau cov neeg teev pej kum dab. Tis Mos Tes thiab Tis Tos yog neeg teev pej kum dab, Paj Lug pub Cim Ntxuav rau nkawd thaum nws mus tshaj Ntuj Lus zaum ib.

Paj Lug kom Tis Mos Tes saib xyuas lub Koom Txoos hauv nroog Es Fes Xos, Tis Tos saib xyuas lub Koom Txoos hauv pov txwv Kws Plos.

Tsis tas li ntawd xwb, Tis Mos Tes tseem koom tes nrog Paj Lug txhim tsa lub Koom Txoos nyob Kos Lis Nthos thiab. Paj Lug sau ntawv rau Tis Mos Tes tias : Xav kom tsis txhob muaj leej twg thuam koj, vim koj lub hnub nyoog hluas. Ua li mas koj yuav coj ib tug cwj pwm zoo rau tsoom ntseeg. (1TMT4:12)

Hais txog Tis Tos, mas nws yog Paj Lug ib tug thwj tim thiab tseem yog Paj Lug ib tug kwv luag thiab. Paj Lug hais txog Tis Tos tias : Thaum kuv tuaj txog Rhuas, kuv tshaj Leej Pleev lub Moo Zoo. Mas muaj ib lub qhov rooj qhib lug rau kuv nyob hauv Huab Tais, tab sis kuv lub siab tsis tus, vim kuv tsis tau ntsib kuv tus kwv Tis Tos. Kuv thiaj tso lawv tseg, kuv sawv kev mus Mas Xes Dos Nias teb. (2KLN2:12-13) Thiab hais ntxiv tias : Txij thaum peb tuaj txog Mas Xes Dos Nias teb, mas peb lub cev tsis tau kev so ib pliag li. Muaj kev nyuaj ntxhov tuaj tas qhov txhia chaw tuaj : nyob sab nraud, peb tiv luag ; nyob sab hauv, peb txhawj. Tab sis, tus Tswv Ntuj nplij cov neeg tsis muaj tsim, nws nplij peb, nws xa Tis Tos tuaj rau peb. (2KLN7:5-6)

Tis Mos Tes thiab Tis Tos thiaj yog ob tug thwj tim tseem ceeb rau tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo. Nkawd ib tug txhawb ib tug txoj kev ntseeg kom ruaj khov. Li ntawd, nkawd thiaj ua tim khawv rau peb cov ntseeg tias cov ntseeg tsum zeem tseeb txog Tswv Ntuj kev nyiam, khuv leej, thiab zam txhaum nyob hauv lawv txoj sia, thiab lawv yuav koom nrog cov Leej Choj coj lub Moo Zoo mus rau lwm tus.

Add new comment

5 + 14 =