Leej Ntshiab Sas Las Voos Nyas

Kwv yees 100 xyoo los lawm nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos As Fiv Kas, muaj ib pab tub hluas tau txais lub Cim Ntxuav los ntawm lawv cov ntshav. Lawv yog cov noob tawg paj txi txiv hauv lub Koom Txoos nyob rau xeev ntuj ntawd. Pab tub hluas ntawd muaj xws li Sas Las Voos Nyas, Mas Tis As, thiab As Nres As nrog rau lawv cov phooj ywg 12 leeg, lawv tuag ua Yes Xus thawj pab Tim Khawv. Lub caij ntawd muaj kev iab hiam cov neeg ntseeg loj kawg nyob Us Nkas Ntas teb, ces thiaj ua rau cov neeg ntseeg Kav Tos Liv thiab cov Plos Tes Taas raug tua tuag ntau pua leej. 

Hnub tim 3 lub 6 hli xyoo 1886, Sas Las Voos Nyas thiab nws cov phooj ywg 12 leeg raug cov tub rog ntes thiab muab lawv hlawv tuag. Tseem muaj ib pab raug tua tuag hnub tim 27 lub 1 hlis xyoo 1887 thiab. 

Xyoo 1964, lub Koom Txoos thiaj tsa Sas Las Voos Nyas thiab nws cov phooj ywg ua Tim Khawv nyob Us Nkas Ntas teb. 

 

Add new comment

2 + 1 =