Leej Ntshiab Is Les Nes

Is Les Nes yug los xyoo 130 nyob As Xias Me, uas yog ib xeev ntuj nyob Tws Kis teb xib fab.. 
Is Les Nes yog Leej Ntshiab Pos Lis Kas Pos ib tug thwj tim. Pos Lis Kas Pos yog tus hauv paus xa lus Zam ib tug thwj tim.
Is Les Nes tsiv los nyob hauv lub nroog Lis Yoos, nyob Fab Kis teb. Yog lub caij uas tus Tswv Qhia Pos Thees coj cov ntseeg nyob Lis Yoos. 
Tus Tswv Qhia Pos Thees ua lub cim tiag tes tsa Is Nes Les ua Leej Choj.
Xyoo 177, cov nom Los Mas kav lub nroog Lis Yoos muab cov neeg ntseeg tua yuav luag tas. Thaum ntawd, Is Les Nes tab tom ua dej num nrog Vaj Qhia nyob Los Mas, ces Is Les Nes tsis nrog Pos Thees lawv tuag.
Thaum Is Les Nes rov qab los nyob Lis Yoos nws tau hloov Leej Ntshiab Pos Thees ua Tswv Qhia saib cov ntseeg nyob Lis Yoos.
Is Les Nes nto moo loj vim nws tau sau ntau phau ntawv qhia kev ntseeg Yes Xus lub Moo Zoo.
Lub caij ntawd muaj ib co neeg qhia tej zaj yuam  kev hais txog Yes Xus : lawv qhia tias muaj ntau tus Huab Tais, ntau txheej Huab Tais, cov Huab Tais ntawd muaj hwj chim dua Yes Xus.
Thawj phau ntawv uas Is Les Nes sau tseg hu ua “Phau ntawv tiv cov ncaim ntawm Yes Xus.” Qhov loj uas Is Les Nes qhia yog cov lus cav txog lub Koom Txoos. 
Is Les Nes ua Tswv Qhia thiab sau cov ntawv cav lus zoo txog Koom Txoos 22 xyoos. Ces xyoo 200 nws kuj raug luag muab nws tua ces nws ua Yes Xus ib tug tim khawv xws li tus Tswv Qhia Pos Thees.