Leej Ntshiab Fis Lis Pos thiab Leej Ntshiab Yas Kos

Fis Lis Pos yog Leej Ntshiab Zam Ntxuav Plig ib tug thwj tim. Nws kuj yog ib tug nyob hauv Huab Tais Yes Xus thawj pab thwj tim. Nws yog neeg Npes Xais Das, nws xeem lus yog lus Hes Las xws li lwm tus thwj tim thiab. Leej Ntshiab Fis Lis Pos lub npe txhais tias “Tus neeg nyiam nees.” 

Thaum Fis Lis Pos ntsib Yes Xus thawj zaug, nws mus hais rau Nas Tas Nais tias “Tus uas Mais Xes sau txog nyob hauv txoj cai thiab cov Yaj Saub tau hais txog, mas peb ntsib lawm. Nws yog Yes Xus, Yos Xes Nas Xas Les tus tub.” Ces Nas Tas Nais hais rau Fis Lis Pos tias “Puas yuav muaj ib yam zoo tawm hauv Nas Xas Les tuaj tau?”

Tom qab Fis Lis Pos thiab Nas Tas Nais nkawd tau ua Yes Xus thwj tim, Fis Lis Pos tau mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv cov teb chaws As Xias Nrab, thiab nws raug tuag nyob saum ntoo cuam xyoo 80.

Hais txog Yas Kos tus uas sawv daws ib txwm hu kam ua “Tus Me”, yog ib tug nyob hauv Yes Xus thawj pab Thwj Tim. Lub npe Yas Kos txhais tias “Tus raws Yes Xus qab.”

Yas Kos yog As Fes As tus tub thiab yog Yes Xus cov neeg txheeb ze. Nws yog Leej Ntshiab Yus Das tus tij laug thiab yog tus sau cov tsab ntawv Yas Kos. Yas Kos tau ua tim khawv thiab nws yog tus tau pom Huab Tais Yes Xus sawv rov qab los. Tsis tas li ntawd, nws kuj yog ib tug tuav cov hauj lwm tseem ceeb nyob hauv lub Koom Txoos nyob Yes Lus Xas Les. Nws yog ib tug ntaus thawj nyob hauv lub rooj sab laj nyob Yes Lus Xas Les. 

Xyoo 36 thiab 37, mas cov thwj tim sib faib mus tshaj Ntuj Lus, Yas Kos tau ua tus thawj saib cov neeg ntseeg nyob Yes Lus Xas Les. 

Yas Kos tuag ua Yes Xus tim khawv kwv yees xyoo 62. Lawv muab nws pov puag saum ib lub ruv tsev los. 

Add new comment

11 + 0 =