Zaj nyeem hnub tim 26 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 26 LUB 9 HLI, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KOS MAS THIAB LEEJ NTSHIAB DAS MIS NOS
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 8: 19-21)


Kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv peb kev ua neej, mas tej zuas muaj tej tus neeg nws lub tswv yim zoo ib yam peb lub, nws tus cuj pwm thiab peb tus cuj pwm zoo ib yam, nws thiab peb muaj kev xav kev ntshaw zoo tib yam, mas peb nyiam nws cuag li yog ib tug kwv tij koom niam koom txiv, koom roj koom ntshav; los muaj tej tus tseem hlub tus neeg ntawd tshaj nws cov kwv tij los kuj muaj.
Qhov no tsis yog lam hais, yeej muaj tiag.
Hnub no Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus twg mloog Tswv Ntuj Lo Lus thiab ua raws Tswv Ntuj Lo Lus, mas tus ntawd yog Huab Tais Yes Xus cov kwv tij.”
Kwv tij Hmoob, tus mloog Tswv Ntuj thiab ua li Tswv Ntuj hais mas hais tau tias nws lub tswv yim, nws tus cuj pwm, nws kev xav zoo li Huab Tais Yes Xus, ces nws thiaj zoo li koom roj ntsha nrog Huab Tais Yes Xus.
Peb hais tias kwv tij hauv lub tswv yim.
Huab Tais Yes Xus tsis yog kom peb txhob lees peb niam peb txiv, los cov kwv tij koom ib plab yug, koom ib caj ce. Tab sis Huab Tais Yes Xus xav qhia peb kom coj txoj kev ua kwv tij no mus pub rau lwm tus neeg sab nraud thiab. Yog vim li no, Huab Tais Yes Xus thiaj zoo siab tuag saum Ntoo Cuam kom tau cawm sawv daws.
Peb hais tias peb ua kwv tij, ua ib cuab nyob hauv Huab tais Yes Xus, yog li peb muab coj musk haws xav, saib peb puas tau ua zoo li Huab Tais Yes Xus hais nyob hauv hnub no. Peb puas mloog peb ib Leej Txiv lo lus, peb puas ua raws li peb ib Leej Txiv hais peb. Los peb tseem niaj hnub tsis mloog lus, tseem niaj hnub ua tej yam ntxim tu siab rau peb Leej Txiv.
Yog peb xav ua Huab Tais Yes Xus cov tseem kwv tij, yog peb xav ua Tswv Ntuj tseem me nyuam; mas peb yuav tau mloog Tswv Ntuj Lo Lus, thiab ua raws li Tswv Ntuj Lo Lus mog.
Nyob zoo sawv daws.