Zaj nyeem hnub tim 25 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 25 LUB 9 HLI, HNUB OB LUB LIS PIAM 25 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 8: 16-18)


Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais tias tus neeg taws teeb mas nws yuav coj mus txawb saum tus ncej teeb, mas sawv daws thiaj yuav pom kev tau. Nyob rau peb Hmoob lub teeb txheej thaud, peb siv teeb roj a, mas peb yuav coj lub teeb must so saum ib qhov chaw siab, mas tas lub tsev thiaj yuav pom kev tau. Hnub no Huab Tais Yes Xus xav kom peb ua zoo li ntawd, coj lub neej ua tus neeg ntseeg rau luag tej pom, coj lub Moo Zoo mus kaj rau sawv daws.
Tswv Ntuj Lo Lus yog qhov pom kev rau lub ntiaj teb. Huab Tais Yes Xus yog lub teeb ci pom kev. Huab Tais Yes Xus pub kev kaj tuaj rau peb.
Yog li mas peb thiaj yuav tau muab siab rau Tswv Ntuj Lo Lus tawm hauv huab Tais Yes Xus lub ncauj los. Peb yuav rau siab nyeem Ntawv Ntshiab, mob siab mloog Txiv Plig nthuav lub ntsiab hauv zaj nyeem, peb yuav khaws cov lus hauv Ntawv Ntshiab peb tau hnov coj mus xav coj mus twm kom peb paub tias txhua txhua hnub Huab Tais Yes Xus tau hais dab tsi rau peb, ces peb yuav ua raws li Huab Tais Yes Xus hais.
Cov kwv tij, yog nej muaj 2 tus me nyuam; tus ib rau siab nyeem ntawv, hos lwm tus tsis muab siab rau nyeem; mas tus twg yuav paub cov zaj hauv phau ntawv dhua? Yog ib tug nquag ua hauj lwm, lwm tus tsis liam fab ua; mas nkawd ob tug no tus twg yuav txawj dua. Ib tug nyiam tawm mus dhia ua si, lwm tus nyob twj ywm hauv tsev; mas tus twg yuav yog tus muaj zog dua.
Kev mloog Tswv Ntuj Lo Lus, kev nyeem Ntawv Ntshiab, kev twm lub Moo Zoo; puav leej zoo li ntawd. Tus tuwg yim ua mas nws yim to taub zoo. 
Yog li mas cov kwv tij, tus twg muaj lawm, Ntuj yuav pub ntxiv rau nws. Tus twg tsis muaj, mas Ntuj yuav rho ntawm nws mus.
Peb yuav muab siab rau Tswv Ntuj Lo Lus, peb yuav coj mus ua nyob hauv peb lub neej, mas peb thiaj yuav ua tau lub teeb pom kev txawb saum tus ncej teeb mog.
Nyob zoo sawv daws.