Zaj nyeem hnub tim 23 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 23 LUB 9 HLI, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PIS OS
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 8: 4-15)


Cov kws tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no Huab Tais Yes Xus rov qab hais txog neeg lub siab zoo li 4 yam av. Yog cov av tawv, cov av muaj pob zeb, cov av muaj pos, thiab cov av zoo.
Kwv tij, yog nej nco tau mas peb twb tau hais txog 4 yam av no nyob hauv Hnub Chiv tim 16 thaum lub 7 hli. Hnub no peb yuav rov qab coj los twm dua. 
Huab Tais Yes Xus hais tseeb kawg tias cov av zoo li cas, cov nplej thiaj yuav hlob taus thiab ua taus qoob. 
Puas yog cov av tom tej ntug kev, puas yog cov av muaj pob zeb, los puas yog cov av muaj pos? Yeej tsis yog.
Cov nplej yuav hlob taus thiab txi tau txiv, mas Huab Tais Yes Xus hais tias yog cov av zoo. 
Nyob hauv peb cov Hmoob lub neej cog qoob cog loo mas peb yeej pom yog li Huab Tais Yes Xus hais tiag.
Peb pom tias cov av zoo, yog cov av ntaug luav, yog cov av muaj chiv thiab noo.
Yog peb xav ua ib cov av zoo rau Tswv Ntuj Lo Lus nthaw kaus loj hlob thiab tawg paj txi txiv, mas peb kuj yuav tsum ua 3 yam zoo li no: muab siab rau mloog Tswv Ntuj Lo Lus, coj Tswv Ntuj Lo Lus mus xav mus ntuas yus lub siab lub tswv yim, ua raws li Tswv Ntuj Lo Lus yus tau khaws los ntuas xav ntawd.
Cov kwv tij, thaum peb mloog Tswv Ntuj Lo Lus, yog peb tsis nkag siab los tsis to taub, mas peb yuav nug tus paub tshwj xeeb mas yog cov Leej Choj los cov Xib Hwb, los yog peb nrhiav cov ntawv pab nthuav Tswv Ntuj Lo Lus los nyeem, kom peb to taub txog cov lus Tswv Ntuj hais rau peb ntawd.
Ib qho peb lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ xav hais rau sawv daws, mas yog kev kub siab nyeem Ntawv Ntshiab. Leej Ntshiab Zes Laus hais tias “Tus neeg twg tsis paub Ntawv Ntshiab ces nws yuav tsis paub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev”, yog li peb cov neeg ntseeg thiaj yuav tsum kub siab nyeem Ntawv Ntshiab thiab mog.
Nyob zoo sawv daws.