Zaj nyeem hnub tim 21 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 21 LUB 9 HLI, HNUB UA HMOOV LEEJ NTSHIAB MAS TAIS TUS SAU NTAWV MOO ZOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 9: 9-13)


Cov kwv tij, hnub no peb cov ntseeg txog Yes Xus nyob hauv lub Koom Txoos yuav ua hmoov nco txog Leej Ntshiab Mas Tais los nyob hauv mas Kos thiab Lus Kas phau Ntawv Moo Zoo hu tias ‘Les Vis’.
Lub npe Mas Tais, yog txhais tias ‘Tswv Ntuj tus neeg’.
Thaum Huab Tais Yes Xus pom Mas Tais zaum ntawm nws lub rooj sau se, Huab Tais Yes Xus hais rau Mas Tais kom tso txoj hauj lwm ntawd thiab los ua Huab Tais Yes Xus thwj tim, ces tam sim ntawd Mas Tais sawv tsees, nws raws Huab Tais Yes Xus mus. 
Mas Tais caw Huab Tais Yes Xus mus nrog nws cov phooj ywg sau se noj mov hauv nws tsev, cov Fas Lis Xais thiaj hais rau Huab Tais Yes Xus cov thwj tim tias ua cas Huab Tais Yes Xus koom rooj mov nrog cov neeg txhaum. Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau sawv daws tias tsis yog cov neeg noj qab nyob zoo yuav vam txog kws kho mob, tsuas yog cov neeg mob thiaj vam txog. 
Kwv tij, Mas Tais nws paub ntsoov tias nws yog neeg muaj txhaum, nws zoo li tus neeg muaj mob; yog li thaum Huab Tais Yes Xus hu nws, nws thiaj sawv tsees tam sim ntawd zoo li tus neeg mob thaum hnov tus kws kho mob hu mas nws maj zeeg mus nrhiav tus kws kho mob.
Cov kwv tij, tom qab Huab Tais Yes Xus sawv rov los thiab nce mus saum ntuj, mas Mas Tais tau sau nws phau ntawv Moo Zoo los qhuab qhia cov His Xas Lais kom ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog tus ntxuav tib neeg cov txhaum, yog tus tseem kws kho mob tiag.
Kwv tij, peb paub lawm tias peb yog neeg muaj txhaum, yog tus neeg muaj mob; thiab peb kuj tau paub tias Huab Tais Yes Xus yog tus cawm peb hauv qhov txhaum, thiab Huab Tais Yes Xus yog tus kws kho mob, mas thaum peb hnov Huab Tais Yes Xus lub suab hu peb, peb txhob yig, peb kav tsij sawv txees raws Huab Tais Yes Xus mus mo.
Nyob zoo sawv daws.