Zaj nyeem hnub tim 19 lub 9 hli 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 9 HLI, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YAS NUS AS LIS
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 7: 11-17)


Kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv Ntawv Moo Zoo piav txog Huab Tais Yes Xus tsa cov neeg tuag sawv rov los, mas muaj 3 tus neeg; yog Yais Los tus ntxhais hauv lub zos Kas Fas Naus, tus poj ntsuam hauv lub zos Nas Ees tus tub, thiab Las Ntxas Los hauv Npes Tas Nis. 
Huab Tais Yes Xus tsa lawv sawv rov los, vim nws hlub cov neeg txheeb ze tus tuag ntawd. Ib yam li hnub no peb tau hnov hauv lub Moo Zoo. Huab Tais Yes Xus pom tias tus tuag yog ib tug tub twm zeej, nws niam yog poj ntsuam; mas Huab Tais Yes Xus hlub tus poj ntsuam no vim txij hnub no mus, nws lub neej yuav nyob tsaus ntuj nti mus txog hnub nws tso lub ntiaj teb tseg, yuav tsis muaj tus neeg pab nws ntxiv lawm.
Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus yog tus Tswv Ntuj Muaj Txoj Sia Leej Tub, Huab Tais Yes Xus yog cov neeg ciaj tus Huab Tais, Huab Tais Yes Xus yog tus Tswv Ntuj pub txoj sia. Yog li mas Huab Tais Yes Xus yuav tsa leej twg sawv hauv qhov tuag rov los mas yeej tau. Hnub no vim Huab Tais Yes Xus hlub tus poj ntsuam, Huab Tais Yes Xus thiaj hu tus tuag kom sawv rov los muaj sia.
Kwv tij, txoj sia tshiab Huab Tais Yes Xus pub rau tus tub no yog txoj sia txawj ploj, tab sis muaj ib txoj sia Huab Tais Yes Xus yuav pub rau peb mus li, yog txoj sia tom qab lub ntiaj teb kawg.
Tus yuav tau txais txoj sia nyob mus li, mas Huab Tais Yes Xus hais tias yog tus paub Huab Tais Tswv Ntuj thiab paub Tswv Ntuj Leej Tub, ces nws ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub uas yog Huab Tais Yes Xus Pleev.
Cov kwv tij, nej niaj hnub mloog peb lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ coj lub Moo Zoo tuaj nthuav rau nej mloog, mas nyaj nej yuav paub txog Huab Tais Tswv Ntuj thiab paub txog Huab Tais Yes Xus lawm, tab sis xav kom nej cov mus ua tib zoo xav, saib nej puas tau ntseeg txog Huab Tais Yes Xus tiag. 
Nyob zoo sawv daws.