Zaj nyeem hnub tim 19 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB RAU LUB LIS PIAM 2 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 3: 13-19)
Kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv haiv Hmoob mas tus tub hluas twg thaum muaj poj niam me nyuam lawm, niam txiv yuav nrhiav ib lub npe laus rau, kom lub npe ntawv tuav thiab pov hwm nws lub neej kom mus raws li lub npe ntawd lub ntsiab. Xws li kuv lub npe hu ua ‘Tshaj Moo’ mas vim cov Hmoob xav cia kuv ua ib tug coj Yes Xus lub Moo Zoo mus kom txog cov Hmoob sawv daws. Ntawm cov His Xas Lais mas lawv kuj tis npe kom muaj ib lub ntsiab zoo rau lawv tej me nyuam thiab, xws li Xis Moos txhais tias ‘hnov lus’; Yas Kos txhais tias ‘Tswv Ntuj txuag koj’, Zam txhais tias ‘Tswv Ntuj khuv leej’, As Nres txhais tias ‘muaj zog’.
Peb pom tias Huab Tais Yes Xus tau hu Xis Moos ua ‘Pob Zeb’ vim Huab Tais Yes Xus pom tias muaj ib hnub twg Xis Moos yuav ua lub pob zeb txawb Yes Xus lub Koom Txoos.
Kwv tij, ntseeg tau tias nej sawv daws lub npe yeej muaj ib lub ntsiab zoo, nej niam nej txiv yeej xaiv kom phim rau nej thiab xav kom nej ua lub neej zoo li nej lub npe. Tus muaj lub npe hu ‘Yias’ los nws txhob xav tias ua cas niam thiab txiv hu kuv li no, yeeb vim nkawd xav kom koj ua neej zoo li lub yias, ua chaw vam rau cov neeg tshaib tau rau. 
Thaum nej tig los ua neeg ntseeg, nej txais lub Cim Ntxuav, mas Txiv Plig yuav kom nej xaiv ib tug Leej Ntshiab los pov hwm nej, nej yuav siv tus Leej Ntshiab ntawd lub npe. Qhov no mas tseem ceeb kawg rau peb cov neeg ntseeg, vim tus Leej Ntshiab nej xaiv ntawd, nws yuav ua tus piv txwv rau nej yoog raws nyob hauv lub neej ua neeg ntseeg, nws yuav pab thov Ntuj rau nej.
Yog li mas cov kwv tij Hmoob, nej yuav muab siab rau kawm ntawm tus Leej Ntshiab pov hwm nej, nws lub neej. Nej kuj yuav coj lub neej kom haum rau nej lub npe mog. 
Nyob zoo sawv daws.