Zaj nyeem hnub tim 18 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 5 HLIS 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA ZAM TIM IB

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 21: 20-25)

Kwv tij Hmoob, peb cov neeg ntseeg mas peb ntseeg tias tus sau phau ntawv Moo Zoo uas peb tau niaj hnub nyeem nyob hauv lub caij Hla no yog tus thwj tim hu ua ‘Zam’, nws yog tus Huab Tais Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb tias “Yog kuv xav kom nws nyob mus txog hnub kuv rov los kuj xij, tsis yog koj hauj lwm.”

Zam sau xaus nws phau ntawv Moo Zoo tias tseem tshuav ntau yam ua Yes Xus tau ua, yog yuav sau ib yam zuj zus tas huv tib si, mas kuv xav tias lub ntiaj teb yuav ntim tsis tas cov ntawv ua sau txog nws tej hauj lwm.

Kwv tij Hmoob, txawm tias Zam yuav sau tsis tas txhua yam Huab Tais Yes Xus tau ua, tsis kav Zam cov lus nws sau ua tim khawv hauv phau ntawv no, twb tau qhia meej kawg rau peb paub tias Huab Tais Yes Xus yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, nws yog tus tuaj qhia rau peb paub txog Tswv Ntuj kev nyiam peb thiab hlub peb, mas nws thiaj yeem tsheej xeeb ua ib lub cev nqaij neeg kom tau koom nrog neeg ris kev txom nyem thiab tuag txhiv neeg, coj neeg rov mus txais txoj sia tshiab nyob mus li.

Kwv tij, Zam phau ntawv sau cov lus ua tim khawv txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb, mas Zam sau los xaus li cov lus hauv lub Moo Zoo peb tau hnov hauv hnub no xwb. Ntawm peb, mas peb puas yuav sau cov hauj lwm Tswv Ntuj nyiam peb ua tim khawv tseg cia rau lwm tus tau khaws coj mus nyeem kom lawv pom tias Tswv Ntuj tau ua dab tsi nyob hauv peb.