Zaj nyeem hnub tim 18 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB TSIB LUB LIS PIAM 2 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 3: 7-12)
Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum sawv daws hnov lub moo hais txog Huab Tais Yes Xus kho tau cov neeg mob, ntiab tau dab; mas tsoom pej xeem tuaj qhov txhia chaw tuaj saib Huab Tais Yes Xus. Lawv cov no, ib txhia yog tuaj kho mob, ib txhia yog tuaj mloog Huab Tais Yes Xus cov lus nthuav txoj cai, ib txhia lam tuaj kom tau pom Huab Tais Yes Xus, ib txhia kuj yog tuaj sob saib Huab Tais Yes Xus puas yuav ua tej yam yuam kev kom tau liam rau Huab Tais Yes Xus. Peb tsis paub xyov puas yuav muaj tej tus tuaj nrhiav Huab Tais Yes Xus vim nws ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub.
Tsuas yog cov raug dab tsis huv xwb, lawv thiaj paub tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub.
Lub Moo Zoo hais tias niaj zaus cov dab tsis huv pom Yes Xus, lawv khoov ti av nyob ntawm nws xub ntiag, lawv qw tias ‘koj yog Tswv Ntuj Leej Tub’.
Cov kwv tij, cov dab twb paub hwm Yes Xus, tab sis peb cov ua neeg ne, peb puas paub hwm Yes Xus mas? Cov dab lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, ntawm peb ne peb puas lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag?
Yog peb ua tib zoo saib hauv Ntawv Moo Zoo, peb yuav pom tias cov neeg mob lawv zoo tau vim lawv muaj lub siab ntseeg, cov raug dab tsis huv los tau txais txoj sia tshiab kuj yeeb vim nyob tob tob hauv lawv nruab siab mas lawv ntseeg ces dab tsis huv thiaj tawm hauv lawv mus.
Tswv Ntuj pub nws lub txiaj ntsim cawm neeg rau peb txhua tus, nyob ntawm peb sawv daws saib yuav xaiv txais los tsis txais.
Cov Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag, tab sis nws tsis kheev cov dab pab qhia rau sawv daws tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub. Yog cov dab pab mas coob leej yeej yuav tig los ntseeg sai, tab sis yog Yes Xus cia cov dab ua li ntawd, mas yog nws tsis tso siab rau Leej Txiv lub hwj huam, nws mus vam txog cov dab.
Nyob hauv peb sawv daws, mas peb yuav ceev faj txog tej yam zoo li no. Peb yuav tsis yuam tus twg kom ntseeg txog Yes Xus. Peb yuav cia Tswv Ntuj maj mam qhib nws lub siab, kom nws pom txog Huab Tais Yes Xus, kom nws paub Huab Tais Yes Xus.
Nyob zoo sawv daws.