Zaj nyeem hnub tim 15 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 6 HLIS 2024

HNUB XYA LUB LIS PIAM 10 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 5: 33-37)

Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais tias nej tsis txhob twv ntuj, yam twg yog ces nej hais tias yog, yam twg tsis yog ces nej hais tias tsis yog, yam twg muaj mas nej hais tias muaj, yam twg tsis muaj mas nej hais tias tsis muaj.

Cov lus no yog Huab Tais Yes Xus qhia kom peb hais lus ncaj, hais lus raws qhov tseeb, txhob hais ub hais no ntau ntau kom luag tej xav tias peb yog tus neeg ncaj.

Nyob hauv peb lub neej mas peb yeej pom muaj li Huab Tais Yes Xus hais no tiag. Tsis hais koj los kuv, thaum peb ua ib yam twg tsis yog, los yog peb tsis tau ua raws li tau hais tseg; mas peb nyiam nyiam hais ub hais no tuaj, peb hais tias yog tim li ub li no.

Hnub no, Huab Tais Yes Xus ntuas peb kom txhob ua li ntawd ntxiv. Yog peb tau ua txhaum lawm ces kawg yuav tau teb tias ‘yog mas kuv yog tus txhaum’.

Nyob hauv lub neej ua neeg ntseeg, peb kuj yuav coj Huab Tais Yes Xus lo lus no mus siv. Txij peb txais lub Cim Ntxuav lawd, peb tau txia ua Tswv Ntuj me nyuam, peb kuj yuav tau ua lub neej li ib tug neeg ntseeg; tsis yog txais lub Cim Ntxuav tas tab sis tseem coj lub neej li yav tsis tau los ntseeg.

Kom peb nco tias hnub peb txais lub Cim Ntxuav, peb tau cog lus rau Tswv Ntuj thiab rau lub Txoos tias “Kuv nrauj kev teev cov dab hla Tswv Ntuj lus, kuv nrauj kev ua txhaum rau Tswv Ntuj, kuv nrauj Xas Tas kev haub kev ntxias.”

Peb tseem hais ntxiv tias “Kuv ntseeg tias Huab Tais Tswv Ntuj yog Leej Txiv muaj hwj huam, yog tus tsim ntuj tsim teb. Kuv ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej, yog peb tus Huab Tais, nws nqes los ua neeg nyob ntiaj teb no thiab nws yeem tuag nyob saum Ntoo Cuam. Kuv ntseeg txog Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

Peb tau cog lus li ntawd, peb yuav ua raws li ntawd.