Hnub Chiv Tim 14 Lub 1 Hlis 2024 (Sunday Homily)

Hnub Chiv tim 14 Lub 1 Hlis Ntuj 2024

Lub caij Nyob Nruab Xyoo
Zam: 1:35-42
“Neb nrhiav dab tsi?” Nej tuaj, neb yuav pom.” 
Nyob zoo…
Kwv tij hmoob sawv daws, hnub no mas, Zam Ntawv Moo Zoo caw peb ras txog lo lus nug tseem ceeb hais tias “nej nrhiav dab tsi?” Lo lus nug luv luv no muaj lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj ntawm tib neeg lub neej tshwj xeeb peb txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj. Peb yug los, muaj txoj sia, ua lub neej nyob ntiaj teb no peb lub hom phiaj ntawm yus lub neej yog dab tsi. Kuv ntseeg tias peb sawv daws nug yus tus kheej hauv nruab siab thiab. Nej puas xav tias tej zaus, peb muaj nyiaj muaj txiag lawm, peb muaj suab muaj npe lawm, peb muaj txhua txhia yam peb ntshaw lawm, tab sis mas tej zaus tseem muaj ib yam dab tsi tsis txaus. Peb lub siab tseem nrhiav ib yam dab tsi, tej zaus peb kuj tsis paub qhov ntawd yog dab tsi. Peb kuj nrhiav ub nrhiav no, kuj tseem tsis pom thiab. Qhov ntawd puas yog Tswv Ntuj?
Hauv Zam Ntawv Moo Zoo, peb pom tias thaum ob tug thwj tim hnov Zam hais txog Yes Xus tias nws yog Tswv Ntuj tus yaj. Nkawd ob leej thiaj li quav ntsej paub Yes Xus. Nkawd thiaj li raws Yes Xus qab mus. Ob tug thwj tim, nkawd tab tom nrhiav qhov tseem ceeb uas yog lub hom phiaj ntawm nkawd lub neej. Nkawd kuj tsis paub thiab tias nkawd tab tom nhriav dab tsi. Thaum Zam hais rau lawv paub nkawd thiaj sim nrhiav. Yes Xus nug lawv “Neb nrhiav dab tsi?” Ces nkawd nug txog Yes Xus lub tsev nyob qhov twg. Ces Yes Xus thiaj caw nkawd kom nrog nws nyob ntawm nws qhov chaw. Nkawd thiaj pom ntawm knawd tus kheej. Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. 
Cov kwv tij hmoob sawv daws, txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj, txoj kev raws Yes Xus qab tsis yog qhov uas Yes Xus yuam peb, los peb raug yuam kom ntseeg. Los yus ntseeg vim rau qhov hais tias luag hais rau yus kom ntseeg, yus txais lub cim ntxuav lawm, ces yus tsis xav nyeem los mloog Tswv Ntuj Lo Lus, yus tsis xav mus koom Thaj Txi Ntuj, yus tsis xav nrog tsoom neeg ntseeg ua hmoov tsuj xeeb, yus tsis xav koom siab koom tes pab lub Koom Txoos Kas Tos Liv, yus tsis xav paub Yes Xus tiag tiag. Yus xav kom luag tej hu yus Kas Tos Liv xwb, vim yus xav kom luag tej txais yus xwb. Tsis yog li ntawd, cov kwv tij sawv daws. Txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj tsis yog li ntawd. Tswv Ntuj tsis yuam leej twg kom ntseeg. Yes Xus tsis yuav ob tug thwj tim kom raws nws mus. Nkawd rau siab raws nws qab. Thiab ib qho tseem ceeb yog hais tias Huab Tais Yes Xus tsis hais lus ntau ntau txog nws tus kheej. Awww kuv yog Tswv Ntuj leej Ntuj, Tswv Ntuj xa kuv tuaj, nej yuav tsum mloog. Kuv muaj hwj huam tag nrho. Kuv ua hwj huam yees ntxwv tau. Tsis yog! Nws tsis hais li ntawd. Qhov nws hais yog tias, “Nej tuaj, nej yuav pom.” Lo lus luv luv tab sis mas muaj lub ntsiab lus tseem ceeb kawg. Huab Tais Yes Xus tsis yuam nkawd, tab sis nws caw nkawd kom tuaj thiab pom ntawm yus tus kheej, ces nkawd thiaj yuav txiav txim siab. Kwv tij sawv daws, txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj yog tsim kev sib txheeb, kev sib raug zoo ntawm Tswv Ntuj. Peb paub Tswv Ntuj, peb pom Tswv Ntuj hauv tib neeg, peb ntsib Tswv Ntuj ntawm yus lub neej tiag tiag ces yus thiaj ntseeg, yus thiaj txiav txim siab raws Yes Xus qab. Thaum peb pom Tswv Ntuj lawm, peb pom lub hom phiaj ntawm lub neej, peb tsis nrhiav dab tsi lawm.