Zaj nyeem hnub tim 12 lub 2 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 12 LUB 2 HLIS 2024 
HNUB OB LUB LIS PIAM 6 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 8: 11-13)


Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo piav tias cov Fas Lis Xais xav sim Huab Tais Yes Xus, ces lawv taij kom nws ua ib lub cim tawm saum ntuj tuaj; yog Huab Tais Yes Xus ua lub cim rau lawv pom mas lawv thiaj ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev tiag.


Kwv tij, tib neeg lub tswv yim yeej zoo li ntawd, neeg hais tias “Yog kuv tsis pom mas kuv tsis ntseeg li!”


Tib neeg xav kom Tswv Ntuj ua kiag li tib neeg xav mas tib neeg thiaj ntseeg, piv li nyob hauv peb sawv daws mas muaj tej tus thov Tswv Ntuj tias “Huab Tais Tswv Ntuj, koj pab kuv kom xyoo no kuv nrhiav tau nyiaj npaum li no, ces kuv yuav ntseeg txog koj os”, tej tus tseem hais tias “Huab Tais Tswv Ntuj, niaj hnub no kuv txom nyem dhau lawm, yog koj tsis pab kuv kom dim hauv qhov txom nyem no mas kuv yuav tsis ntseeg koj!”


Thaum peb hais li ntawd, zoo li peb tab tom twv Tswv Ntuj, peb tab tom taij kom Tswv Ntuj pub ib lub cim rau peb pom mas peb mam ntseeg. 
Ua cas peb tsis txawj ntsia pom tias niaj hnub Huab Tais Tswv Ntuj twb pub ib lub cim rau peb pom tsis tseg. Yog peb ua twb zoo saib mas peb yuav pom tias lub Tswv Ntuj ua tib zoo tsim lub sim ceeb no kom zoo txhij raws li Tswv Ntuj siab nyiam, Tswv Ntuj tsim peb leej tib neeg kom zoo xws li Tswv Ntuj tus duab. 


Ua cas peb tsis txawj ntsia tej yam li no, es peb tseem niaj hnub taij Tswv Ntuj pub ib lub cim raws li peb ntshaw tas zog.
Kwv tij Hmoob sawv daws, thov kom Leej Ntuj Plig kaj nej lub tswv yim kom pom Tswv Ntuj mog.
Nyob zoo sawv daws.