Hnub Chiv Tim 7 Lub 7 Hlis 2024 (Sunday Homily)

Hnub Chiv tim 7 Lub 7 Hlis Ntuj 2024

 Lub Caij Nyob Nruab Xyoo

 Mas Kos 6:1-6

 “Ib tug yaj suab, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob, hauv nws cov txheeb ze thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis.”

Kwv tij zoo nyiam sawv daws, hnub no Huab Tais Yes Xus rov mus lub zos nws nyob hlob. Nws qhia tsoom neeg hauv tsev txoos. Tab sis mas, lawv tsis ntseeg nws, lawv tsis mloog nws lus. Vim rau qhov hais tias lawv xav tias lawv paub Yes Xus zoo lawm. Lawv paub nws niam nws txiv, lawv paub nws cov kwv tij cov muam zoo lawm. Lawv paub Yes Xus thaum nws tseem me me, lawv thiaj li tsis quav ntsej mloog nws lus, lawv thiaj li tsis lees txais nws cov hauj lwm. Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li, nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo xwb.

 

Kwv tij sawv daws, tej zaus, qhov no muaj tseeb tiag, yog tias peb qhia peb cov kwv tij thiab cov muam txog Tswv Ntuj, lawv feem ntau tsis nyiam mloog los lawv tsis quav ntsej mloog. Yog tias yog li ntawd, peb ua tsis tau dab tsi ntau. Zoo li Huab Tais Yes Xus, yog tsoom neeg tsis ntseeg nws, nws kuj ua hwj huam yees ntxwv tsis tau. Lawv yuav tsis pom hwj huam yees ntxwv hauv lawv lub neej thiab. Cov kwv tij, ntau zaus mas peb hais tias peb tsis pom hwj huam yees ntxwv hauv pej lub neej. Tswv Ntuj tsis ua hwj huam yees ntxwv pab peb dim ntawm kev txhaum, dim ntawm kev txom nyem los kev kub ntxhov. Hauv Ntawv Moo Zoo hnub no, peb pom zoo lawm tias yog yus tsis muaj kev ntseeg, kuj tsis muaj hwj huam yees ntxwv tshwm sim tuaj. Yog yus ntseeg, yus thiaj ntsib hwj huam yees ntxwv hauv yus lub neej. Zoo li cov neeg nyob nws lub zos, lawv tsis pom hwj huam yees ntxwv. Tab sis mas, cov puav tuag ceg los cov tuag tes, Yes Xus tsa tes rau lawv, Yes Xus kho lawv kom zoo, lawv tau ntsib hwj huam yees ntxwv lawm. Vim tias lawv ntseeg tiag rau Yes Xus. 

Kwv tij sawv daws, peb txhob ua neej zoo li cov neeg hauv Yes Xus lub zos uas lawv tsis ntseeg Yes Xus. Peb yuav tsum qhib peb lub siab rau Tswv Ntuj Lo Lus, qhib peb lub siab mloog Tswv Ntuj Lo Lus hais rau peb niaj hnub hauv Thaj txi Ntuj, hauv Ntawv Ntshiab. Tswv Ntuj thiaj yuav ua tau hwj huam yees ntxwv hauv peb lub neej. Yog peb qhib siab mloog Ntuj Lus txhua hnub mas, peb txoj kev ntseeg kuj yuav loj hlob thiab.

Thov Tswv Ntuj qhib peb lub siab kom zoo siab mloog Ntuj Lus thiab ua raws li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia mog. Nyob zoo sawv daws.