Hnub Chiv Tim 14 Lub 4 Hlis 2024 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 14 Lub 4 Hlis 2024

Lub Caij Hla

Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24:35-48

“Vim li cas nej poob siab? Nej xuas kuv saib!”

Nyob zoo.

Cov kwv tij hmoob sawv daws, Ntawv Moo Zoo hauv hnub no caw peb sawv daws ras txog Huab Tais Yes Xus tus Sawv Rov Los ib zaug dua. Hnub no, Huab Tais Yes Xus tawm tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab cov thwj tim. Cov thwj tim tseem tab tom txhawj siab, poob siab kawg vim lawv ceeb nkaus thiab ntshai kawg. Huab Tais Yes Xus coj kev thaj yeeb rau lawv. Lo lus hais “Nej nyob kaj lug” ua rau cov thwj tim kev nyuaj siab, kev poob siab plog mus.

Kwv tij sawv daws, thaum Yes Xus nyob nruab nrab cov thwj tim, nws nug lawv tias “Vim li cas nej poob siab?” Nws nug li ntawd, vim tias cov thwj tim tseem tsis tau ntseeg tiag tiag tias Huab Tais Yes Xus tau sawv rov los lawm. Txawm tias lawv hnov qee leej hais txog Yes Xus sawv rov los muaj txoj sia tshiab, tab sis lawv ntseeg tsis tau ntseeg tiag tiag. Lawv xav tias tsis yog Yes Xus, tab sis nws yog ib tug dab. Cov kwv tij, tej zaus mas, txoj kev ntseeg kuj  yog ib qho nyuaj nyuaj rau peb thiab. Peb ntseeg dab ntseeg tsuj plig tau, tab sis peb tsis tau ntseeg Tswv Ntuj. Tej zaus, peb vam khom rau dab rau tus tsuj plig, tab sis peb tsis vam khom rau Tswv Ntuj. Hnub no, Huab Tais Yes Xus caw cov thwj tim thiab caw peb sawv daws kom “xuas nws saib.” Nws hais tias “nej xuas kuv saib.” Peb xuas Tswv Ntuj saib mas, peb thiaj paub tias Tswv Ntuj nyob tiag.

Kwv tij zoo nyiam sawv daws, hauv Ntawv Moo Zoo hnub no, peb paub tias Huab Tais Yes Xus caw cov thwj tim kom xuas nws saib, kom lawv ntsia nws txhais tes ob txhais taw, kom lawv ntsia ntawm nws pob txha. Lawv pom ces lawv nco nws tau tias yog nws tiag tiag, lawv zoo siab dhau, txawm tias lawv tsis tau xav ntseeg. Txog ntawm no mas, tsim nyog uas peb yuav ras txog Yes Xus lub qhov txhab. Tom qab Yes Xus sawv rov los lawm, peb pom tias Yes Xus lub qhov txhab tseem nyob, nws tsis ploj mus. Qhov txhab hauv nws ob txhais tes ob txhais taw thiab nyob phab tav tseem nyob tas huv si. Nws tsis ploj mus. Thov peb saib, txawm tias Huab Tais Yes Xus tuag thiab sawv rov los muaj txoj sia tshiab, nws tseem khaws cia lub qhov txhab ntawm kev txom nyem nws nqa rau peb, yog lub qhov txhab uas peb, cov tib neeg sawv daws muab rau nws cia. Lub qhov txhab no yog peb txoj kev txhaum. Qhov txhaum ntau yam uas peb tau ua rau yus tus kheej thiab ua rau luag tej. Lub qhov txhab no yog lub cim ntawm kev txom nyem Huab Tais Yes Xus tau raug luag hiam thiab muab nws tua rau peb. Vim li ntawd mas, lub qhov txhab no thiaj ua rau cov thwj tim nco Yes Xus tau.

Vim li ntawd, kwv tij sawv daws, tsis nyog uas peb yuav tsum ua tim khawv txog Yes Xus tus sawv rov los, tsis nyog uas peb yuav ua tim khawv txog kev sawv rov los. Vim rau qhov hais tias hnub no Huab Tais Yes Xus thov kom nws cov thwj tim sawv daws txhua leej txhua tus tias “Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.” “Tej ntawd, uas nws hais yog Yes Xus lub neej: yog nws txoj kev txom nyem, kev tuag thiab kev sawv rov los.” Txhob poob siab, nej yuav ua tim khawv txoj tej ntawd mog!