Xov Xwm Koom Txoos

 • Xov Xwm Koom Txoos. Tim 18 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  May 18, 2024
  Xov Xwm Koom Txoos. Tim 18 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)
  Cov neeg ntseeg Nyab Laj tawm tsam nrog kev ua raws tus tswv ntawm kev nplua nuj.
  2 tug poj niam neeg Pas Kis Taas raug txiav txim tuag, vim nkawd thuam kev teev hawm.
  Tswv Qhia John Barwa hais tias : cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj yog qhov paj tshab uas Tswv Ntuj muab rau neeg.
  Cov kws kho mob qhib kev kawm qhia hais txog tiv thaiv tus kab mob Cancer ntawm lub mis, rau cov kws kho mob nyob hauv zej zog.