Xov Xwm Koom Txoos. Tim 9 lub 9 hli 2023 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 9 lub 9 hli 2023 (News from the world and the Church)

 

  • Lub 7 hli 2023, yog lub hli uas kub tshaj plaws raws li tau sau cim tas los. Cov kws tshawb fawb hais txog huab cua hais cov lus no.
  • Lub sij hawm ntawm kev kaw muaj ntau. Kev lag luam nyob Zis Pees teb tsis muaj tus ua ntxiv mus.
  • Cov tub ntxhais hluas Suav 1 feem 4 qhia txog teeb meem kev puas hlwb.
  • Lwm txoj kev hais lus ntawm tib neeg.
  • Hun Sen’s tus tub yog Khas Phus Chas tus thawj pwm tsav tshiab.
     

Add new comment

1 + 0 =