Xov Xwm Koom Txoos. Tim 18 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 18 lub 5 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Cov neeg ntseeg Nyab Laj tawm tsam nrog kev ua raws tus tswv ntawm kev nplua nuj.
  • 2 tug poj niam neeg Pas Kis Taas raug txiav txim tuag, vim nkawd thuam kev teev hawm.
  • Tswv Qhia John Barwa hais tias : cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj yog qhov paj tshab uas Tswv Ntuj muab rau neeg.
  • Cov kws kho mob qhib kev kawm qhia hais txog tiv thaiv tus kab mob Cancer ntawm lub mis, rau cov kws kho mob nyob hauv zej zog.