Phau ntawv 'Haiv Hmoob Liv Xwm'

Los paub txog phau ntawv 'Haiv Hmoob Liv Xwm' uas yawg Vwj Zoov Tsheej khaws tseg cia thiab TP. Nyiaj Pov nrog cov tub lis dej num muab txhais ua xeem lus Hmoob nyob hauv xyoo 1996, luam tawm xyoo 1997.