KAB KE LWM NYAB TSHIAB

Thaum niam txiv paub tias tub yuav coj nyab los mas yuav tau npaj 1 ntim dej ntshiab thiab 1 re nplooj kom zoo pov cov dej ntshiab, npaj 2 tug tswm ciab.

Tub coj nyab los txog ntawm qhov rooj, tus tob tub nyab yuav nug tus tub tias: “Tub thiab ntxhais, tam sim no neb tau sib coj los txog ntawm no, puas yog neb lam sib raws ua si xwb, los neb ib tug yeem nyiam ib tug tiag?”

Nkawd yuav teb tias: “Wb sib nyiam tiag!”

Nug ntxiv tias: “Neb los no, puas yog neb ib tug yuam ib tug, los neb nias yeem nyias?”

Nkawd teb tias: “Wb ob leeg siab yeem.”

Nug tias: “Yog li puas yog neb ob leeg yeej txiav siab meej tias neb yeej zoo siab tiag los sib sau ua txij ua nkawm nyob hauv kev sib nyiam sib hlub mus kom txog hnub kawg?”

Nkawd teb tias: “Yog, wb yeej txiav siab meej lawm.”

Tus tos tub nyab ua Ntoo Cuam Lub Cim rau nkawd, thiab muab ntim dej ntshiab los tuav ntawm tes, thov Peb Leeg Huab Tais lub txiaj ntsim tuaj nrog ntxuav nrog ntiab kev phem pov tseg li no: “Hnub no yog hnub dawb, hmo no yog hmo huv. Kuv tau tub tau nyab, tub nyab los txog vaj txog tsev. Kuv hu txog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig tuaj nrog ntiab mob ntiab ntsaj, tuaj nrog ntxuav vij sub vij sw, sub tawg sub ntsha, ntxuav kev quaj kev nyiav. Ntiab hmab dawm tes hlua dawm taw, voj hmab voj hlua. Ntiab kev sib cav sib ceg, sib ntaus sib tua. Ntxuav kua muag iab kua muag daw. Ntiab plaub ntiab ntug, ntiab xaiv ntim lus kom poob nthav mus lawm zaj zeg, nqes nroos rau lawm zaj qho. Tseev kom me tub thiab nyab nkawd no ntsej tsis hnov, muag tsis pom no ntag lauj!”

Pov dej ntshiab rau saum tus tub thiab tus nyab, hais ntxiv tias: “Tseev kom me tub me nyab no mas los ua neej yaj los kib txoob, cheb qab plag tse qawj, ntxuav qab yiag to. Tseev kom los ua neej ib nplooj nto ntuj, ib nqag nto ntsis. Huaj txhaij tsam vam kom nroo ntws xws xub ntab, vam ntws xws xub mu. Tu tub los puv vaj, tu ntxhais los puv tsev. Khwv nyiaj los puv nas, khwv tsoos los puv phav. Nog tsis tshaib haus tsis nqhis no ntag lauj!”

Muab 2 tug tswm ciab hlawv los los lwm kiag saum tub nyab taub hau 3 lwm thiab hais tias: “Kom ta sib puas tsav yam tsis zoo kub hnyiab kom tag mus, kom yaj ntshis ua pa ya mus rau cua, cua tshuab kom ya plho lawm ntxeev ntuj nraum ub, poob nthav ntxeev teb nraum i. Tseev kom tub thiab nyab nkawd ntsej tsis hnov muag tsis pom ntag lauj! Txij no mus lawm tod mas tseev kom tub thiab nyab nkawd ua neej mas huaj txhaij tsav vam, txheeb nyeej los pem pov, txheeb pov los vam sawm, yaj los kib txoob. cheb qab plag tse qawj, ntxuav qab yiag to, ua neej nplooj nto ntuj, nqag nto ntsis. Ua neej nroo ntws xws xub ntab, vam ntws xws xub mu. Tu tub tuaj nruab txag, tu ntxhais tuaj nruab le. Tu tub los puv vaj, tu ntxhais los puv tsev. Khwv nyiaj los puv nas, khwv tsoos los puv phav. Nog tsis tshaib haus tsis nqhis no ntag lauj!”

Cesv kiag 2 tug tswm ciab rau tub thiab nyab, ib leeg txais ib tug, hais li no:  “Ob tug tswm ciab no yog ib lub cim qhia rau neb tias yog neb ua neej mus taug Tswv Ntuj txoj kev sib ntiam sib hlub, mas neb yuav tau txais kev kaj siab lug zoo li ob tug tswm ciab no.”

Kom tub nyab los hauv tsev.

Tus sau: XH. Npuag Neeb Yaj

Add new comment

9 + 7 =