Hmoob International Freedom Festival tsuj xeeb txwm 40 xyoo

Hmoob International Freedom Festival tsuj xeeb txwm 40 xyoo

(The Hmong International Freedom Festival Celebrates Its 40th Anniversary)  

Hmoob International Freedom Festival nyob As Mes Lis Kas teb, los yog July 4th yuav rov qab los txog dua, vim muaj kab mob COVID-19 ces raug ncua tseg los tau 2 xyoos. Li ntawd xyoo no Hmoob International Freedom Festival yuav ua hmoov tsuj xeeb txwm 40 xyoo, rau hnub tim 2-3 lub 7 hli ntuj yuav txog no.
Kev ua hmoov tsuj xeeb no Hmoob pib los tau 40 xyoo lawm, kom tau nco txog Hmoob lub neej thoj nam mus nyob As Mes Lis Kas teb. Yuav pib ua hmoov tsuj xeeb rau hnub so tim 4 lub 7 hli nyob hauv lub nroog Xees Phos, yog hmoov tsuj xeeb ntawm lub xyoo nyob McMurray Fields hauv lub tshav puam Como Park. Yuav muaj kev sib tw ncaws pob lom, ntau pob thiab kev lom zem ntau yam. Kev tsuj xeeb July 4th yog qhov uas sawv daws paub thiab muaj neeg tuaj sib koom ib hnub li ntawm 30,000 leej.
 

Add new comment

3 + 0 =