Dab neeg: Yawg Quav Tuv

Zaj no piav txog ib tug yawg muaj lub npe hu ua 'Yawg Quav Tuv' nws yog neeg dub dub qias qias neeg, txom nyem khaub hlab.

Add new comment

7 + 5 =