Dab neeg: Tub tseem thiab Maiv Tshuaj (1)

Zaj dab neeg no yog niam Phooj Zeb Vaj ua tus hais, nws hais txog Tub Tseem nqes mus hauv lub qhov tsua tsw qab ces nws ntsib tus ntxhais nyav hu ua Maiv Tshuaj.