Tus sawv cev ntawm Anatolia ntshai nyob ntsiag to, ces thov kom sib koom ua ib lub siab tom qab av qeeg.

Cov xwm txheej av qeeg nyob Tws Kis teb thiab Xis Lias teb, yog ib qhov xwm txheej uas tas ntiaj teb ntxhov siab kawg, tab sis xav tias tsis ntev no yuav hnov qab mus. Vim li ntawd, “peb yuav tsis cia kev ntsiag to kev txias los npog tej xwm txheej av qeeg. Cov lus no yog Tswv Qhia Paolo Bizzeti nyob Anatolia ua tus hais.

Peb nyob hauv phab 6 hauv cov ntawv xov xwm, thiab hais txog kev pab zaum kawg, vim nws dhau mus ntau hnub lawm. Peb yuav ntsia mus rau tsoom pej xeem uas lawv dim siav ciaj, tej yam no tsim nyog thiab peb yuav muab siab rau. 2 lub lis piam ntawm av qeeg nyob hauv hnub tim 6 lub 2 hlis, tam sim no cov tub tshawb nrhiav cov neeg tuag lawv tau tso tseg kev nrhiav lawm. Tsuas tshuav 2-3 pab neeg uas lawv tseem tshawb nrhiav cov neeg ploj lawm nyob hauv lub xeev Kahramanmaras thiab Hatay.

Cov neeg tuag tam sim no yog 46,000 leej, hos nyob Tws Kis teb yog 41,000 leej. Lub Koom Haum WHO hais tias cov neeg tuag yuav siab txog 50,000 leej.

As Mes Lis Kas tus pwm tsav txawv teb chaws mus tsham cov chaw av qeeg thiab nws tau tshaj tawm hais txog kev pab 100 plhom US dos las. Fuat Oktay tus lwm Txoov Tim Tswv Tws Kis hais tias : muaj 105,000 lub tsev pob thiab piam sij los ntawm av qeeg. Kev tshawb nrhiav cov neeg tuag nyob hauv lub nroog Antakya yog ib qho nyuab kawg. 

 

Add new comment

15 + 2 =