Zaj nyeem hnub tim 9 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 9 LUB 7 HLI 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB TSOS LOOS THIAB COV TIM KHAWV SUAV

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 9: 32-38)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum cov Fas Lis Xais hnov zeej tsoom qhuas txog Huab Tais Yes Xus, mas lawv khib, lawv thiaj hais rau tsoom sid tias tos Huab Tais Yes Xus ntiab tau dab thiab kho tau cov neeg dig muag, neeg nplaig txhav li ntawd vim Huab Tais Yes Xus hu txog tus tuam thawj dab tuaj pab.

Cov Yus Das hais tias tus tuam thawj dab yog tus dab Npes Ntxes Npus. Tus dab Npes Ntxes Npus yog tus coj txiab mob tuaj raug rau neeg, xws li Hmoob hais kam tias Ntxwg Nyoog yog tus tso txiab mob kev tuag los rau ntiaj teb neeg mas leej tib neeg thiaj muaj mob muaj tuag. Li ntawd, Hmoob thiaj ntxub tus dab Ntxwg Nyoog tshaj plaws. Cov Yus Das los kuj zoo ib yam li ntawd; lawv ntxub tus dab Npes Ntxes Npus tshaj thiab. Cov Yus Das thiaj hais lus txw sawv daws tias Huab Tais Yes Xus kho tau neeg kom zoo ntawm kab mob mas vim Huab Tais Yes Xus hu tus dab NPes Ntxes Npus tuaj tshem tus mob ntawd. Lawv tsum hais li no, mas tsoom sid thiaj yuav tsis txhob vam txog Huab Tais Yes Xus ntxiv.

Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no piav ntxiv tias txawm tias cov Fas Lis Xais hais li ntawd, tsis kav Huab Tais Yes Xus tseem niaj hnub ua nws txoj hauj lwm ntxiv mus.

Tos Huab Tais Yes Xus ua ntxiv mus, vim nws hlub thiab khuv leej tsoom sid uas lawv raug kev mob kev ntsaj, lawv txom nyem. Cov neeg raug kev mob mas lawv zoo li cov yaj tsis muaj tswv zov. Vim cov Yus Das saib tias cov neeg raug mob txiab nkeeg mas lawv yog neeg muaj txhaum, tsis phim yuav mus fim cov neeg mob tsam lawv qhov txhaum poob los raug yus. Lawv thiaj tsis liam fab rau cov neeg mob pes tsawg.

Ntawm Huab Tais Yes Xus mas nws tsis xav li cov Yus Das, nws saib cov neeg muaj mob yog cov tos txog neeg txoj kev nyiam, cov neeg mob yog paj tshab Tswv Ntuj pub rau cov neeg zoo kom tau pab lawv. Huab Tais Yes Xus xav kom cov thwj tim hloov lawv lub tswv yim tshiab los ntsia pom li ntawd. Tus twg yuav hloov tau neeg lub tswv yim, kawg yog Huab Tais Tswv Ntuj xwb. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus xa Leej Ntuj Plig tuaj hloov tus neeg ntseeg txog Tswv Ntuj lub tswv yim kom xav zoo li Huab Tais Tswv Ntuj xav, mas hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau cov thwj tim tias “Nej thov tus Tswv qoob kom nws xa ib co tub zog tuaj sau nws cov qoob”, yam li peb thov Huab Tais Tswv Ntuj xa Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab kom peb hloov lub tswv yim tshiab los ua cov hauj lwm hlub cov neeg txom nyem. Niaj tag kis peb yuav thov Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab thiab qhia lub tswv yim rau peb mog.