Zaj nyeem hnub tim 15 lub 1 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 1 HLIS 2024 
HNUB OB LUB LIS PIAM 2 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 2: 18-22)
Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum muaj cov neeg hais rau Huab Tais Yes Xus tias ua cas Yes Xus cov thwj tim tsis coj kab ke yoo mov xws li cov Fas Lis Xais thiab Zam cov thwj tim, mas Huab Tais Yes Xus thiaj teb rau lawv li cov lus hauv Ntawv Moo Zoo. Huab Tais Yes Xus tseem hais rau lawv tias ‘Yog nej muaj ib lub qub tsho ntuag lawm, nej puas yuav muab daim ntaub tshiab mus ntxiv rau lub qub tsho ntawd? Yog nej muaj ib cov cawv tshiab mas nej puas yuav muab hliv cia rau hauv lub hnab tawv qub?’
‘Nej yeej yuav tsis ua li ntawd, vim nej yeej ib txwm paub tias daim ntaub tshiab yuav rub lub tsho qub ua rau lub tsho haj yam ntuag loj. Nej kuj paub tias cov cawv tshiab yuav tom lub hnab tawv qub, ces cov cawv yuav txeej tas.’
Cov kwv tij Hmoob sawv daws, txoj kev cai Huab Tais Yes Xus coj tuaj qhia rau peb mas yeej zoo li ntawd. Yog peb tseem hnav lub qub siab, peb tseem yuav lub tswv yim zoo li thaum tseem tsis tau paub Tswv Ntuj; mas peb yuav khaws tsis tau Huab Tais Yes Xus cov lus. Huab Tais Yes Xus xav kom peb hloov siab tshiab, pauv los yuav lub tswv yim tshiab; mas peb thiaj yuav txais tau Huab Tais Yes Xus txoj kev cai tshiab. Txoj kev cai ntawd, yog sib nyiam sib hlub.
Yog Zam cov thwj tim hloov siab tshiab tiag xws li thaum lawv hais rau Zam ua ntej yuav thov ua kab ke ntxuav, yog cov Fas Lis Xais yuav siab tshiab raws li txoj cai lawv niaj hnub coj; mas lawv yuav tsis hais rau Huab Tais Yes Xus zoo li hnub no lawv tau hais.
Ib tsoom kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no peb twb tig los yuav ib lub siab tshiab, peb twb txiav siab los raws Huab Tais Yes Xus, ua Yes Xus thwj tim lawd; peb puas tseem niaj hnub saib txog luag tej lwm tus qhov tsis zoo? Peb puas tseem ua neeg siab nqaim, siab khib rau lwm tus? Nyob zoo sawv daws.