Zaj nyeem hnub tim 13 lub 4 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 4 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA MAS TIS NUS IB

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (ZM 6: 16-21)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hais txog thaum cov thwj tim raug xwv txheej thaum lawv tab tom caij nkoj nyob hauv dej ntuj mas muaj 2 zaj. Zaj 1 mas muaj Huab Tais Yes Xus nrog lawv nyob hauv nkoj, zaj 2 mas hauv lub nkoj tsuas muaj cov thwj tim xwb.

Zaj hnub no yog zaj 2.

Kwv tij Hmoob, yog peb nyeem Ntawv Moo Zoo tsis tseg, peb yuav pom tias muaj tsis pes tsawg zaus uas Huab Tais Yes Xus tsis nrog cov thwj tim. Hnub no yog ib zaug uas cov thwj tim lawv mus lawv, tsis muaj Huab Tais Yes Xus nrog lawv. Puas yog Huab Tais Yes Xus tsa kam kom lawv tsa nws ua lawv tus vaj, ces lawv thiaj tso Huab Tais Yes Xus tseg, los puas yog Huab Tais Yes Xus hais kom lawv xub mus ua ntej. Qhov no peb tsis paub txog.

Tab sis peb pom tias thaum tsis muaj Huab Tais Yes Xus nrog cov thwj tim, mas thaum lawv ntsib xwv txheej, lawv tsis muaj kev tso siab tsis muaj chaw vam khom. Lawv mem tsis tau Huab Tais Yes Xus. Tsis kav Huab Tais Yes Xus tsis tso lawv pov tseg.

Kwv tij Hmoob, nyob hauv peb lub neej tab tom hla lub hiav txwv loj nyob ntiaj teb no, muaj ntau zaus peb tso Huab Tais Yes Xus pov tseg, peb tsis vam txog Huab Tais Yes Xus ua peb luag, peb xav vam txog peb lub zog, rab peev xwm, thiab peb lub laj lim los daws teeb meem tuaj raug peb xwb. Tab sis Huab Tais Yes Xus tseem saib peb ntsoov, tos saib peb puas ntsia pom nws, saib peb puas hu Huab Tais Yes Xus nce los nrog peb nyob saum peb lub nkoj.

Yog peb cia Huab Tais Yes Xus nyob saum peb lub nkoj, los ua chaw vam khom rau peb lub neej mas peb yuav tsis ntshai dab tsi, thiab peb kuj yuav tsis yuam kev. Huab Tais Yes Xus yuav coj peb mus txog chaw xws li hnub no, thaum Huab Tais Yes Xus nce hlo saum cov thwj tim lub nkoj lawd, tam sim ntawd lub nkoj cia li txog qhov chaw lawv yuav mus.