Zaj nyeem hnub tim 11 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 11 LUB 7 HLI 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPES NES DIS

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 10: 7-15)

Kwv tij Hmoob sawv daws, ua ntej Huab Tais Yes Xus yuav xa cov Hauv Paus Xa Lus mus tshaj lub Moo Zoo, nws hais rau lawv tias “Nej ceeb toom tias Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm. Nej kho cov mob, nej tsa cov tuag, nej ntiab dab.”

Mas Tais tus sau phau ntawv Yes Xus lub Moo Zoo peb tau nyeem hauv hnub no, nws tsis hais tias ‘Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej’, nws sau tias ‘Ntuj lub Ceeb Tsheej’. Vim tias Mas Tais sau nws phau ntawv rau cov Yus Das nyeem. Cov Yus Das hwm Tswv Ntuj kawg, lawv ntshai tuav txog Tswv Ntuj, lawv tsuas hais txog ‘Ntuj’ ntau xwb.

Cov His Xas Lais los yog cov Yus Das, lawv hais tias ‘Tswv Ntuj’ (God) yog tus tsim lub ntuj lub teb, yog tus Huab Tais kav lub sim ceeb. ‘Ntuj’ (heaven) yog qhov nyob siab dua lub ntiaj teb, tsis hais lub qab ntuj ntsuab peb ntsia pom, cov huab dawb ya saum ntuj, los lawv yeej hais tias yog ntuj; yog Tswv Ntuj qhov chaw nyob. Ib yam li Hmoob, thaum hais txog ‘ntuj’ mas peb yeej hais tias yog lub ntuj peb ntsia pom, thiab tseem yog cheeb tsham yawm saub nyob.

Thaum Mas Tais hais txog Ntuj lub Ceeb Tsheej, mas thiaj yog nws hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej; yog thaj tsam muaj kev haum xeeb, muaj kev kaj siab, muaj kev zoo siab mus li. Li ntawd, thaum tus neeg mob rov zoo tuaj, tus dig muag rov pom kev, tus ceg tawv rov mus taus, tus mob ruas rov huv; mas thiaj zoo li Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog lawv.

Tus ua tau hwj huam zoo li ntawd, yog Huab Tais Yes Xus. Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus coj Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog cov neeg vam txog nws.

Peb sawv daws, hnub no peb lub cev tsis muaj mob, peb qhov muag tsis dig, peb txhais taw tsis lov; tab sis peb tus ntsuj plig muaj mob, dig muag, thiab ceg tawv. Peb tus ntsuj plig lo txhaum, peb tus ntsuj plig poob nyob hauv qhov tsaus, peb tus ntsuj plig ua dab ntxias neeg qhev. Li ntawd, peb thiaj vam txog Huab Tais Yes Xus pab peb kom tau txais Ntuj lub Ceeb Tsheej; yog nyob kaj lug, zoo siab luag ntxhi, thiab sib haum xeeb mus li.