Zaj nyeem hnub tim 6 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 6 LUB 7 HLIS 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB MAB LIAB NKOS LES TIS

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 9: 14-17)

Kwv tij Hmoob, Zam Ntxuav Plig cov thwj tim coj raws cov Yus Das txoj kab ke yoo mov uas lawv ib txwm coj puag txheej thaud los, lawv pom tias ua cas Huab Tais Yes Xus cov thwj tim tsis yoo mov xws li lawv thiab cov Fas Lis Xais, ces lawv thiaj tuaj nug Huab Tais Yes Xus.

Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau lawv tias “Thaum nraug vauv tseem nrog nws cov phooj ywg nyob, mas lawv yuav tsis ntooo xyom, tab sis lawv yuav ua lom zem. Tsis muaj leej twg yuav muab daib ntaub tshiab ntxiv rau lub qub tsho, thiab tsis muaj leej twg yuav muab lub hnab tawv qub los ntim cov cawv tshiab”, txhais tias peb ua neej nyob mas peb yuav tsum qhib siab txais tej yam tshiab tshiab uas yog tej yam tseeb, hos yam twg uas ib txwm ua los tab sis yog tsis muaj qab hau dab tsi ces yuav tau muab tso tseg.

Muab hais los, mas qhov uas cov Fas Lis Xais yoo mov mas tsis yog vim lawv xav yuam lawv lub cev kom ntshiab huv, tab sis yog lawv xav ua rau luag tej pom tias lawv coj txoj cai nruj, kom lawv thiaj yuav tau suab npe, tau kev hwm ntawm tsoom pej xeem. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj tsis saib tias yog ib txoj kab ke tseem ceeb thiab muaj qab hau rau nws cov thwj tim. Qhov Huab Tais Yes Xus xav kom nws cov thwj tim xyaum thiab yoog raws mas yog lub siab hlub thiab khuv leej cov neeg txom nyem, ces thaum lawv ua kab ke yoo mov mas lawv yuav tsum nco txog cov neeg tshaib nqhis txom nyem ntawd, lawv yuav yoo kom tau pub qhov lawv muaj cia rau cov tshaib plab tau noj.

Kwv tij Hmoob, niaj hnub no peb ua dab tsi, mas xav kom peb nco txog lub ntsiab tias yog vim li cas cov laus thiaj ua li ntawd, peb ua yog ua kom muaj txiaj ntsim rau peb los yog ua kom muaj txiaj ntsim rau lwm tus.