Zaj nyeem hnub tim 4 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 4 LUB 7 HLI 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ES LIS XAS NPES, TUS POJ VAJ POS TWS NKAS

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 9: 1-8)

Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no nej hnov Huab Tais Yes Xus hais rau tus tuag ceg tias “Koj tso siab mog! Koj cov txhaum daws tas lawm.”

Huab Tais Yes Xus lo lus no tsis yog hais rau tus tuag ceg hauv lub Moo Zoo peb hnov hauv hnub no xwb, yog Huab Tais Yes Xus tab tom hais rau peb sawv daws thiab.

Yog li mas kwv tij Hmoob, peb yuav xaiv saib peb yuav ua li cov kws Ntawv Ntshiab uas xav twj ywm hauv siab tias ‘Huab Tais Yes Xus tab tom thuam Ntuj, Huab Tais Yes Xus tsis muaj hwj huam yuav daws tau neeg cov txhaum’, los peb yuav ua xws li tus tuag ceg thiab nws cov kwv tij uas tso siab lug tias Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam daws tau peb cov txhaum tiag.

Kwv tij Hmoob, cov Yus Das mas lawv ntseeg tias tus neeg twg yug los tsis zoo xws li lwm tus, tus neeg twg nws raug ib tug mob hnyav, mas vim tus neeg ntawd, nws muaj txhaum, los yog nws caj ces tau ua txhaum, xws li peb Hmoob ib txwm hais tias ‘kaum’ los yog lus Thaib lub Npog hais tias ‘Npam’.

Tab sis Huab Tais Yes Xus qhia tias Tswv Ntuj pub kom tej tus neeg raug txom nyem li ntawd, mas yog Tswv Ntuj xav kom nws tau yug los ua pov thawj txog Tswv Ntuj kev nyiam rau lwm tus; tus neeg muaj mob txom nyem ntawd yuav los pab kom lwm tus tau pom Tswv Ntuj lub siab khuv leej neeg nyob hauv lwm tus. Vim tias thaum muaj ib tug cev tes mus pab tus txom nyem, ces yog nws tab tom ua Tswv Ntuj cov hauj lwm rau lwm tus pom.

Yog vim li ntawd, hnub no Huab Tais Yes Xus pom tus tuag ceg thiab nws cov swm neeg muaj lub siab ntseeg thiab tso siab tias Yes Xus muaj peev xwm kho tau tus tuag ceg tus mob uas yog nws qhov txhaum, mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau nws tias “Me tub, koj tso siab mog! Koj cov txhaum daws tas lawm.”

Kwv tij Hmoob sawv daws, peb yuav xyaum coj lub siab hlub thiab khuv leej lwm tus xws li Huab Tais Yes Xus, thiab peb yuav nyiam ua tus neeg tso siab rau Huab Tais Yes Xus ua tus cawm peb mog.