Zaj nyeem hnub tim 3 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 2 LUB 7 HLI 2024

HNUB PEB LUB LIS PIAM 13 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 8: 23-27)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no yog piav txog thaum Huab Tais Yes Xus thiab cov thwj tim caij nkoj hla lub hiav txwv Nkas Lis Lais, ces thaum lawv mus txog tog, Huab Tais Yes Xus txawm tsaug zog lawm, tshuav cov thwj tim tsis tau tsaug zog, ces txawm muaj cua daj cua dub nplawm hauv dej ntuj tuaj. Cov dej sawv siab los npog lub nkoj ces lawv sawv daws ntshai, lawv sawv daws poob siab thiab sib qw zog zaws. Lawv ntsia pom Huab Tais Yes Xus tsaug zog, ces lawv thiaj tsa kom Huab Tais Yes Xus pab lawv.

Kwv tij Hmoob, nej hnov Huab Tais Yes Xus hais li cas rau lawv?

Huab Tais Yes Xus hais tias “Vim li cas nej ntshai”, thiab tsawm lawv tias “Ua cas nej ntseeg me ua luaj!”

Kwv tij, nyob hauv peb lub neej nyob ntiaj teb no, ces yeej zoo xws li cov thwj tim nyob hauv lub nkoj nyob hauv plawv dej ntuj ntag. Peb ntsib teeb meem thiab xwv txheej, muaj ntau zaus peb tsis nco tias peb muaj Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob nraim, peb tsis nco qab tso siab rau peb tus Huab Tais Yes Xus uas nws yog Tswv Ntuj. Peb saib zoo nkaus txog thaum peb kov tsis yeej lawm tiag, peb mam hu txog nws los pab peb, los cawm peb.

Kwv tij Hmoob, thov kom peb ua siab loj, ntseeg thiab tso siab rau peb tus Huab Tais Yes Xus mog!

Peb ua dab tsi, mas peb yuav nco ntsoov txog nws, vim tias Huab Tais Yes Xus nyob nraim hauv peb lub neej thiab txoj sia.