Zaj nyeem hnub tim 28 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 28 LUB 6 HLIS 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSIAB IS LES NES

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 8: 1-4)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no piav txog thaum tus mob ruas tuaj cuag Huab Tais Yes Xus, nws thov kom Huab Tais Yes Xus pab cawm nws kom dim ntawm tus mob ruas. Huab Tais Yes Xus kov nws thiab ua kom nws lub cev rov tshiab tuaj. Huab Tais Yes Xus hais rau nws kom mus thws lub cev rau cov leej choj saib thiab cev paj tshab raws li txoj cai qhia.

Yav thaud, tus mob ruas yog tus kab mob txaus ntshai tshaj plaws. Tus twg mob ruas mas tus ntawd zoo li yog ib tug neeg tuag lawm, nws tsis tshuav ib lub tsim yog neeg ntxiv. Tas zeej tsoom yuav cia nws tawm hauv lub zos mus, nws txhob nyob ze lwm tus, nws tsum qw rau sawv daws paub tias nws yog neeg mob ruas.

Tus mob ruas no, nws xav rov txais lub tsim ua ib tug neeg ntxiv, nws ua tiag kom tau ntsib Huab Tais Yes Xus, nws thov kom Huab Tais Yes Xus rov pub neeg lub meej mom rau nws.

Peb muab tus mob ruas piv rau tus neeg tau ua txhaum. Yog tias tus neeg ua txhaum tu siab rau nws cov txhaum tiag, nws thov Huab Tais Yes Xus pab ntxuav nws cov txhaum mas Huab Tais Yes Xus yuav rov ntxuav kom nws ntshiab tuaj. Huab Tais Yes Xus yuav rov pub lub neej tshiab rau nws, kom nws sawv tau nyob ntawm sawv daws xub ntiag, nws rov muaj tsim xws li sawv daws.

Kwv tij Hmoob sawv daws, qhov loj tshaj ua Huab Tais Yes Xus ua tau kom tus mob ruas rov huv tuaj, mas yog vim tus mob ruas lub siab ntseeg tias Huab Tais Yes Xus pab tau nws, thiab yog vim nws xav rov huv tiag mas nws thiaj tsis ntshai zeej tsoom tsawm nws, nws hla txoj cai kom tau ntsib Huab Tais Yes Xus.

Zoo ib yam li peb sawv daws, yog peb xav kom Huab Tais Yes Xus daws tau peb cov txhaum mas peb tsum tu siab tiag tiag, peb yuav ua tiag thov Huab Tais Yes Xus pab peb. Tsis yog lub ncauj hais tias ‘kuv tu siab’ tab sis lub siab tsis tso kev ua txhaum pov tseg. Tsis yog thov Huab Tais Yes Xus ib ob zaug xwb ces tsum, peb yuav thov tas zog.