Zaj nyeem hnub tim 17 lub 5 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 5 HLIS 2024

HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 7 CAIJ HLA

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 21: 15-19)

Cov kwv tij, thaum peb yuav muab ib txog hauj lwm tseem ceeb rau ib tug neeg twg ua, mas peb yuav tsum paub tseeb txog nws tso, puas yog?

Ua ntej Huab Tais Yes Xus yuav tsa Xis Moos Pob Zeb ua tus ntaus thawj saib tas nws cov thwj tim, Huab Tais Yes Xus thiaj tau nug Xis Moos Pob Zeb txog 3 zaug tias Xis Moos Pob Zeb puas nyiam Huab Tais Yes Xus tiag.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj, nws yeej paub tias nyob hauv Xis Moos lub siab nws xav li cas, nws puas nyiam los tsis nyiam Huab Tais Yes Xus tas siab tas ntws, tas tswv yim tas zog. Tiam sis yog Huab Tais Yes Xus xav kom Xis Moos hais tawm los tias nws yeej nyiam Huab Tais Yes Xus tiag tiag, txawm tias 40 hnub ua ntej ntawd nws tau hais rau luag tej tias nws tsis paub Huab Tais Yes Xus.

Cov kwv tij, hnub no Huab Tais Yes Xus cov lus nug Xis Moos ntawd kuj nrov nyob hauv peb txhua tus thiab. Niaj hnub thaum peb sawv hauv tsaug zog los, mas Huab Tais Yes Xus yuav hais rau peb tias “Hnub no, koj puas yiam kuv?”

Huab Tais Yes Xus nug peb tsis yog nws tsis tso siab rau peb, tiam sis yog niaj hnub tshiab, Huab Tais Yes Xus xav muab ib txog hauj lwm tseem ceeb rau peb ua, yog tawm mus nyiam mush lub lwm tus.

Yog peb teb tias “Huab Tais, hnub no kuv nyiam koj mas”, mas txhais tias hnub no peb yuav ua zoo rau cov neeg peb tau ntsib tau pom, peb yuav hlub cov neeg nyob ib ncig peb, peb yuav zoo siab coj lawv kev mus raws qhov tseeb.

Yog peb teb tias “Huab Tais, hnub no kuv tsis nyiam koj os”, mas Huab Tais Yes Xus yuav hais rau peb tias “Txawm koj tsis nyiam kuv, los kuv yeej ib txwm nyiam koj. Tag kis kuv mam rov nug tias ‘koj puas nyiam kuv’”