Zaj nyeem hnub tim 10 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 10 LUB 7 HLI 2024

HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 14 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 10: 1-7)

Cov kwv tij, hnub no nej hnov lub Moo Zoo piav txog thaum Huab Tais Yes Xus xaiv 12 tug thwj tim ua Hauv Paus Xa Lus. Lo lus ‘Hauv Paus Xa Lus’ txhais tias ‘thawj pab neeg xa Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo mus rau luag lwm tus’.

Cov His Xas Lais muaj 12 lub xeem, mas Huab Tais Yes Xus thiaj xaiv 12 leeg los ua Hauv Paus Xa Lus; lawv yuav mus tshaj lub Moo Zoo nyob hauv cov His Xas Lais.

Raws li His Xas Lais kwv huam, 12 xeem His Xas Lais lawv los nyob hauv Kas Nas Has teb, lawv txhim tsa lub teb chaws His Xas Lais. Tab sis tom qab tus vaj Xas Los Moos tuag tas, lub teb chaws tawg ua 2 fab; fab qaum teb yog Xas Mas Lias teb, fab qab teb yog Yus Das teb.

Xas Mas Lias teb muaj 10 lub xeem His Xas Lais, hos Yus Das teb muaj 2 lub xeem.

Thaum cov vaj As Xis Lias tuaj lwg lub tsheej Xas Mas Lias, lawv cia cov pej kum neeg tuaj mos deev cov poj niam His Xas Lais hauv Xas Mas Lias, mas lawv cov me nyuam thiaj tsis yog tseem His Xas Lais; lawv yog neeg txuam tsoov. Cov Yus Das thiaj saib cov Xas Mas Lias tsis yog lawv cuab kwv tij ntxiv.

Yog vim Huab Tais Tswv Ntuj xaiv cov His Xas Lais los ua Tswv Ntuj haiv neeg, hu cov His Xas Lais los xub paub Tswv Ntuj; mas Huab Tais Yes Xus thiaj yuav xub ua hauj lwm tshaj lub Moo Zoo rau cov His Xas Lais tso. Huab Tais Yes Xus thiaj hais cov Hauv Paus Xa Lus kom xub mus cuag cov yaj ploj hauv His Xas Lais ua ntej. Thaum cov His Xas Lais 12 xeem hnov lub Moo Zoo lawd, lawv mam tawm mus tshaj rau cov Xas Mas Lias thiab tas ntiaj teb neeg.

Tsis yog Tswv Ntuj nyiam cov His Xas Lais dua lwm haiv, tab sis Tswv Ntuj yuav tsum ua raws li Tswv Ntuj tus txhooj npaj tseg. Qhov no yog Tswv Ntuj qov ncaj.

Zoo xws li peb ua niam ua txiv, peb yeej yuav xub pab tus tub hlob tsa lub neej ua ntej tso, mam pab tus tub ntxawg. Yog peb yog tus hlob mas tej zaus peb pom niam txiv pab tus tub yau, mas peb hais tias ua cas niam txiv yuav hlub tau yau dua hlub peb. Tab sis yog peb yog tus tub ntxawg, peb kuj yuav xav tias ua cas niam thiab txiv yuav hlub cov tij laug dua hlub yus. Qhov tseeb, niam txiv yeej hlub cov me nyuam sib luag zos, tsuas yog nyias sawv nyias chaw ces nyias thiaj ntsia pom sib txawv. Tswv Ntuj yeej hlub peb cov tuaj tom qab ib yam li hlub cov His Xas Lais. Li ntawd, lub Moo Zoo thiaj tuaj txog peb ib yam li tuaj txog cov His Xas Lais.