Xov Xwm Koom Txoos. Tim 10 lub 2 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 10 lub 2 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Caritas Zis Pees thov kom tas ntiaj teb sib koom siab thov Ntuj thiab xa kev pab mus rau tsoom pej xeem ua raug av qeeg. 
  • Vas Tis Kas cov neeg hais tias : lub Koom Txoos tsim nyog tso cai rau cov txiv neej muaj txij nkawm lawm ua Txiv Plig tau.
  • Txoj kev tshuav ntev uas cov neeg ntseeg yuav tau nyob thaj yeeb hauv Pas Kis Taas teb.
  • Fis Lis Pees teb ua cov hauj lwm nqes peev rau fab kev kawm txuj.